بتن غلتکی

 بتن غلتکی بتنی است که در اجرای سازه های حجیم ( سدها ، شالوده های بزرگ و... ) کاربرد دارد و برای اجرای آن از ماشین آلات راهسازی و عملیات خاکی استفاده می شود . طبق تعریف، بتن غلتکی عبارت است از بتنی که اسلامپ آن صفر بوده وبه منظور حمل،پخش و تراکم آن، از ماشین آلات عملیات خاکی استفاده می شود.لذا ملاحظه می شود که بتن غلتکی بایستی آنقدر خشک باشد که بتواند تقریبا نظیر دانه های خاک به راحتی پخش شده و بوسیله ماشین آلات متراکم کننده نظیر غلتک ، متراکم گردد.از طرفی به منظور ایجاد چسبندگی بین سنگدانه ها بایستی به مقدار کافی مرطوب باشد تا شیره بتن، پوشش لازم برای کلیه سنگدانه ها را فراهم نماید. لذا بتن غلتکی در حالت متراکم نشده تفاوت فاحشی با بتن معمولی داشته به گونه ای که در این حالت، هیچ گونه اثری از شیره بتن در مخلوط نمایان نیست و مانند مصالح خاکی عمل می نماید ولی پس از متراکم شدن و سخت شدن، همانند بتن معمولی( با نسبت آب به سیمان مشابه ) رفتار خواهد نمود .کارگاه تخصصی روسازیهای بتن فشرده غلتکیروسازهای بتن فشرده غلتکی در ایران، بدلیل نفت خیز بودن کشور و گرایش به سوی استفاده از روسازیهای انعطاف پذیر آسفالتی، کاربرد بسیار کمی داشته است. به همین دلیل پژوهشها و تحقیقات انجام شده در کشور چه در زمینه طراحی این روسازی ها و چه در زمینه ساخت و نگهداری آنها در مقایسه با روسازیهای آسفالتی، کمتر بوده است.ز آنجائیکه کاربرد عمده روسازی در کشور در شبکه راههای برون شهری و شبکه معابر درون شهری است. لذا وزارت راه و ترابری و شهرداری های شهرهای کشور مهمترین کارفرمایانی هستند که بایستی به انجام مطالعات توجیه پذیری این روش ساخت در روسازیهای بپردازند. از این رو همکاری مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورـ وزارت راه و ترابری ـ سازمان شهرداری های کشورـ دانشگاهها ـ انجمن بتن ایران، برای انجام مطالعات توجیه پذیری کاربرد روسازیهای بتن فشرده غلتکی توصیه می شود.در فرهنگ اصطلاحات بتن و سیمان انجمن بتن آمریکا، بتن غلتکی بدین ترتیب تعریف می شود: بتن متراکم شده با غلتک، بتنی که با حرکت بر روی آن در حالت سخت نشده، متراکم می شود. در ادبیات فنی با نام رول کریت نیز از آن نامبرده می شود. این روش، امروزه اغلب تحت عنوان بتن غلتکی یا به صورت خلاصه به کار برده می شود. RCC به بتن غلتکی سخت شده، در اصل دارای همان خصوصیات بتن های معمولی که به صورت درجا ریخته شده و به عمل می آیند، می باشد و محصول نهایی به زبان ساده «بتن» تلقی می شود.خاصیت روانی و پلاستیکی بتن غلتکی در حالت تر، اساسا متفاوت با خواص پلاستیکی بتن درجا ریز معمولی می باشد. اسلامپ بتن غلتکی باید در حد صفر باشد تا قادر به تحمل وزن غلتک متراکم کننده باشد. ماشین آلات مورد استفاده جهت حمل و نقل، بارگیری .و تراکم بتن Rcc شامل ماشین آلاتی با ظرفیت زیاد می باشند که در کارهای خاکی حجیم، نظیر سد سازی و راهسازی به کار می روند. به طور کلی در ساختن بتن غلتکی میزان عملیات دستی (غیر ماشینی) مورد نیاز در مقایسه با عملیات ساخت بتن های معمولی کمتر است.باتوجه به آسیب پذیری سدهای خاکی، متخصصین در گردهمایی آسلیمار (Asiolmar) و دیگر محققین به دنبال نوع جدیدی از مصالح برای سدسازی بودند که ایمنی سد بتنی و سرعت اجرای سد خاکی را تواماً دارا باشد. تا اینکه در اوایل سال 1960 و 1970 ابتکار جدید احداث سد بتنی غلتکی مطرح شد. در سالهای 1960 چند پروژه با اندیشه ترکیب مزایای سدهای بتنی و خاکی طراحی شدند این سدهای مخلوط نتیجه مطالعات و نوآوری های مهندسین سازه و ژئوتکنیک بودند، متاسفانه بعلت تخصصی بودن هر یک از این دو رشته، ارتباط محدودی بین پیشگامان اولیه برقرار بوده بر این اساس متخصصین هر یک از این دو رشته آگاهی محدودی نسبت به تلاشهای اولیه یکدیگر داشتند.سدهای بتن غلتکی (آر، سی، سی) بعنوان نوع جدیدی از سد طی سالهای 1980 مطرح شد. این نوع سدها با توجه به هزینه کم که قسمتی از آن ساخت سریع آنها ناشی در زمان نسبتا کوتاهی در سراسر دنیا مورد قبول واقع شده و پیشرفت ناگهانی قابل توجهی را در امر طراحی و ساخت بوجود آورند کاربرد این در سالهای 1990 و بعد از آن مطرح گردید: این سد با هزینه کمتر و ایمنی نظیر سدهای بتنی کلاسیک می باشد بتن غلطکی بیش از آنکه یک نوع مصالح جدید باشد روشی جدید برای اجراست. بتنی غلتکی با خاک سیمانته شده که با روشهای مشابه اجرا می شود.بعلت آنکه شامل سنگدانه های بزرگتر از 4،3 اینچ (19 میلی متر) بعنوان درشت ترین سنگدانه بوده و خواص مشابه با بتن معمولی داراست. متفاوت می باشد. در خاک سیمانته عموما ماسه مصرف شده با مقاومت پائین تر نسبت به بتن غلتکی حاصل می شود در حال حاضر سه نوع سد (پای پل، جگین، زیروان) از اینگونه سدها در کشور در مرحله اجرا قرار دارد و سدهای دیگری نیز در مرحله اجرا قرار دارد .در فرهنگ اصطلاحات بتن و سیمان انجمن بتن آمریکا، بتن غلتکی بدین ترتیب تعریف می شود: بتن متراکم شده با غلتک، بتنی که با حرکت بر روی آن در حالت سخت نشده، متراکم می شود. در ادبیات فنی با نام رول کریت نیز از آن نامبرده می شود. این روش، امروزه اغلب تحت عنوان بتن غلتکی یا    Rcc به کار برده می شود .بتن غلتکی سخت شده، در اصل دارای همان خصوصیات بتن های معمولی که به صورت درجا ریخته شده و به عمل می آیند، می باشد و محصول نهایی به زبان ساده «بتن» تلقی می شود .خاصیت روانی و پلاستیکی بتن غلتکی در حالت تر، اساسا متفاوت با خواص پلاستیکی بتن درجا ریز معمولی می باشد. اسلامپ بتن غلتکی باید در حد صفر باشد تا قادر به تحمل وزن غلتک متراکم کننده باشد. ماشین آلات مورد استفاده جهت حمل و نقل، بارگیری .و تراکم بتن Rcc شامل ماشین آلاتی با ظرفیت زیاد می باشند که در کارهای خاکی حجیم، نظیر سد سازی و راهسازی به کار می روند. به طور کلی در ساختن بتن غلتکی میزان عملیات دستی (غیر ماشینی) مورد نیاز در مقایسه با عملیات ساخت بتن های معمولی کمتر است .با توجه به مسائل زیست محیطی ناشی از آسفالت در کنار دوام اندک آسفالت در برابر تغییرات جوی، ضربه پذیری و سایش، موضوع بتن RCCP از دهه های گذشته در کشورهای توسعه یافته مورد توجه قرار گرفت به نحوی که در حال حاضر بیش از ۸۰درصد معابر سواره رو در اغلب کشورهای توسعه یافته با استفاده از بتن غلتکی اجرا شده است.

 

چنین روش اجرایی نتایج و تبعات اولیه زیر را به دنبال خواهد داشت :

انرژی لازم برای اجرا و جا دادن این گونه مصالح بیش از مقداری است که با لرزاننده های ( ویبراتور ) معمولی تامین می گردد . به همین دلیل در صورت استفاده از مصالح و مواد سیمانی مشابه آنچه در بتن لرزاننده سنتی (CVC) یا بتن متعارف به کار برده می شوند و با اجرای لایه های متوالی بتن ، می توان به کیفیتی بهتر از کیفیت بتن متعارف (CVC) دست یافت .از سوی دیگر ، مانند سدهای خاکی ، ناحیه بین دو لایه متوالی و ناحیه واقع در درون لایه ها با یکدیگر متفاوتند .روش اجرای بتن غلتکی در مقایسه با بتن متعارف ، امکان دستیابی به سرعت زیادتری را فراهم می سازد که مزایای اقتصادی چون صرفه جویی در قیمت واحد حجم بتن و کاهشی قابل ملاحظه در زمان ساخت و همچنین در قالب بندی و ... را در پی خواهد داشت .بتن غلتکی همچون تمامی انواع موجود بتن ، مخلوطی از مصالح سنگی خنثی ، مواد سیمانی و آب است .بتن غلتکی مصالح و روشی نوین برای ساخت اقتصادی سازه های حجیم از جمله سدهای وزنی می باشد . در این نوع بتن ترکیبی از ویژگی های تکنولوژی بتن و خاک به کار گرفته شده و با استفاده از ماشین الات ساخت سدهای خاکی حمل ، پخش و متراکم می شود . بنابراین بتن ریزی سریعتر و هزینه اجرا به شدت کاهش می یابد .امروزه سدهای بتن غلتکی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ساخته می شوند . زیرا این سدها مزایای اقتصادی و سرعت زیاد اجرای سدهای خاکی و ایمنی سدهای بتنی را تواماً در بردارند . فهرست سدهایی که در ایران به این روش مطالعه شده اند در جدول شماره 1 آمده است . پیشرفت حاصل در تکنولوژی بتن حجیم به منظور کاهش درصد سیمان منجر به پیدایش روش بتن غلتکی گردیده است . در این روش با منظور نمودن عوامل زیر درصد سیمان مصرفی کاهش یافته و بتن ریزی سریعتر و با هزینه ای کمتر انجام می شود:

استفاده از سنگدانه های با حداکثر ابعاد بیشتر و دانه بندی خاص

استفاده از پوزولان

استفاده از مواد افزودنی حباب ساز و روان کننده

استفاده از ماشین آلات حمل ، پخش و تراکم در عملیات خاکی و استفاده از ویبره سنگین در بتن ریزی

این نوع بتن به دلیل شرایط خاص اجرایی باید دارای روانی مناسب باشد . هنگامی که بتن غلتکی خیلی سفت باشد دانه بندی و چسبندگی مناسب جهت تراکم یکنواخت را نداشته باشد ، قسمت های تحتانی لایه تراکم مناسب را نمی بیند و هرگاه روانی این بتن خیلی زیاد باشد تحمل وزن غلتک را نداشته و غلتک لرزاننده نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد . بنابراین در این نوع بتن انتخاب مصالح و نسبت های اختلاط از اهمیت خاصی برخوردار می باشد .

ملاحظات اساسی در انتخاب نسبت اختلاط مناسب بتن غلطکی عبارتند از :

1. روانی مناسب ( توجه به دانه بندی و درصد آب مناسب برای تراکم )

2. مقاومت کافی ( تامین خواص مکانیکی و چسبندگی درزها )

3. آب بندی ( کنترل تراوش )

4. حرارت هیدراتاسیون کم ( محدود نمودن پتانسیل ترک های حرارتی )

 

+ نوشته شده توسط سجاد طاهری در چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت 1393 و ساعت 20:51 |

بتن الیافی

در ساخت بتن الیافی از کامپوزیت‌ها به عنوان یک فناوری نوین در صنعت ساخت و ساز استفاده می‌شود. از جمله مواد جدیدی که جایگاه ویژه‌ای در ساخت وساز به خود اختصاص داده، افزودنی‌های بتن و الیاف تقویت کننده می‌باشد. استفاده از افزودنی‌های بتن باعث بهبود خواص مطلوب بتن، همچون مقاومت آن می‌گردد و در بعضی موارد با کاهش وزن بتن، مصالح بسیار سبکی را فرا راه مهندسین بنا قرار می‌دهد. از سال ۱۹۶۰ میلادی به بعد نوع جدیدی از بتن‌های الیافی وارد عرصه صنعتی شد. در این راه بتن‌های الیافی جدا از هم با توزیع تصادفی به عنوان فاز جدیدی علاوه بر فازهای بتن معمولی به کار گرفته شده است. مقاومت کششی و برشی بتن الیافی نسبت به بتن معمولی بیشتر می‌باشد. ضخامت نهایی بتن الیافی علاوه بر کفایت در برابر بارهای استاتیکی و دینامیکی ضریب اطمینان بسیار بالایی در اجرا ایجاد می‌کند. از بتن‌های الیافی برای پوشش‌های موقت و کم میلگرد استفاده می‌کنند. در این صورت از نظر مقاومتی و همچنین مصرف بتن صرفه جویی می‌شود و همچنین دوام و عمر بتن‌های الیافی بسیار بیشتر از بتن‌های معمولی است خصوصاً در سازه‌های زیرزمینی که در مصرف آب و رطوبت و خوردگی بیشتر قرار دارند اهمیت بالاتری دارد. علاوه بر این موارد بتن‌های الیافی در برابر بارهای دینامیکی مانند زلزله، و ضربه به دلیل خصوصیات جذب انرژی مناسب، عملکرد بسیار مناسب تری از خودشان نشان می‌دهند. بکارگیری بتن غیر مسلح به علت تردی آن بغیر از سازه‌های وزنی عملاً کاربرد چندانی ندارد. این عیب عمده بتن در عمل با مسلح کردن آن بوسیله میلگردهای فولادی یا آرماتور برطرف می‌گردد. اما از آنجا که آرماتور منحصراً بخش کوچکی از مقطع را تشکیل می‌دهد تصور اینکه مقطع بتن یک مقطع ایزو تروپ و هموژن است چندان صحیح نخواهد بود. به منظور ایجاد شرایط ایزوتروپی و نیز کاهش ضعف شکنندگی و تردی جسم بتن تا حد ممکن در چند دهه اخیر از رشته‌های نازک و نسبتاً دراز که در تمام حجم بتن بطور همگن و درهم پراکنده می‌گردد استفاده می‌شود. کاربرد اینگونه رشته‌ها یا الیاف در بتن و بطور کلی در ملات‌های سیمانی که مورد استفاده است، می‌تواند الیاف شیشه‌ای، پلی اتیلنی، فولادی، آزبست و یا نایلونی باشد.

تاریخچه الیاف

در زمانهای گذشته، از الیاف جهت تقویت ملات‌های ترد و شکننده استفاده می‌شد که مشهورترین و پرطرفدارترین آن که به علت ارزانی قابل دسترسی بوده و هست، کاه می‌باشد که برای تقویت آجرهای خشتی و ملات کاهگل در اندودها در قبال ترک خوردگی که بعد از خشک شدن به وجود می‌آید، به کار رفته و در حال حاضر نیز ارزانترین نوع ملات در مناطق روستایی کشور است. استفاده از کاه و مخصوصا موی دم اسب و یا بز در بناهای قدیمی ایران به خصوص گنبدها سابقه طولانی و تاریخی دارد که بصیرت و اطلاع صاحبان فن را در مورد الیاف نشان می‌دهد. کاربرد الیاف فولادی از اواسط قرن اخیر آغاز گردیده و تاریخ دقیقی در مورد استفاده از این روش در دسترس نیست ولی افراد مختلف با استفاده از روش‌های متفاوتی نظیر کاربرد تکه‌های سیم یا بریده‌های فلز در داخل بتن، امتیاز این نوع روش را به نام خود به ثبت رسانده‌اند.

طبقه بندی کاربردی بتن الیافی

بتن الیافی را از نظر کاربرد به چندین دسته طبقه بندی می‌کنند که شامل موارد زیر می‌باشد:

 • بتن الیافی با الیاف کم جهت کاهش میزان جمع شدگی در بتن (۱٪> حجم الیاف(
 • بتن الیافی با الیاف متوسط یا بتن الیافی معمولی جهت اصلاح خواص سازه‌ای نظیر برش، عرض ترک و رفتار خمشی )بیشتر در کف صنعتی به کار می‌روند(
 • بتن الیافی توانمند به عنوان نسل پیشرفته، این نوع از بتن‌ها خود به چندین دسته تقسیم می‌شوند که عبادتند:
  • بتن الیافی بر پایه مصالح شیمیایی
  • بتن‌های حریره الیافی
  • مواد مرکب مهندسی بر پایه مصالح سیمانی بتن‌های الیافی شکل پذیر

مزایای بتن الیافی

مزایای بتن الیافی در مقایسه با بتن معمولی را می‌توان بطور خلاصه به شرح ذیل بیان داشت:

 • مقاومت در مقابل تورق، سایش و هوازدگی سطح
 • مقاومت زیاد در مقابل تنش‌های خستگی
 • مقاومت بسیار عالی در مقابل ضربه
 • قابلیت کششی خوب (ظرفیت زیاد کرنش)
 • قابلیت باربری زیاد بعد از ترک خوردگی
 • مقاومت کششی، خمشی و برشی زیاد
 • طاقت خیلی زیاد
 • این مصالح بر خلاف بتن معمولی قادر به تحمل تنش‌ها و کرنش‌های کششی قابل ملاحظه در بارهای کششی می‌باشد و می‌توان از آن در طراحی استفاده کرد.
 • در این مواد، ترک خوردگی از حالت ترک‌های متمرکز خارج شده و بصورت ترک‌های متعدد ظاهر شده است. این رفتار در افزایش شکل پذیری اعضا و مهمتر از آن در پایانی سازه‌های بتنی تاثیرات چشمگیری دارد.
 • با اتکا بر ظرفیت کرنش پذیری این مصالح در فشار می‌توان از میزان آرماتورهای محصور کننده در نواحی فشاری کاست.
 • مقاومت برشی در این بتن‌ها و رفتار آنها به گونه‌ای است که می‌توان آرماتورهای برشی را حذف نمود.
 • از دیگر مزایای استفاده این مواد شکل پذیری در اعضای لرزه بر، افزایش میزان تغییر شکل‌های غیر الاستیک، عدم افت مقاومت و حفظ یکپارچگی در این تغییر شکل‌ها است که منجر به دست یابی به رفتار آسیب مدار می‌شود.
 • این مواد پتانسیل زیادی جهت استفاده در المانهای جاذب انرژی به عنوان کنترل غیر فعال در بهسازی لرزه‌ای ساختمان را دارند.
 • یک مزیت بارز بتن الیافی ظرفیت کاری زیاد آن است. ظرفیت کاری در این متن به مفهوم ظرفیت یک جسم به منظور تبدیل کار خارجی به :الف) انرژی کرنشی ذخیره شده قابل تغییر ب) کار داخلی با تشکیل ترک‌های جدید با رها شدن و تغییر شکل الیاف و یا تولید حرارت می‌باشد. قابلیت انعطافی بتن الیافی همانند خواص مواد پلاستیکی باعث می‌شود که بتن الیافی گسیختگی ناگهانی نداشته باشد. از آنجا که الیاف فولادی در جسم بتن به طور سه بعدی و به بیانی بهتر چند بعدی پراکنده می‌شود در صورت تشکیل یک ترک که معمولاً انتظار تغییر شکل می‌رود در جهات مختلف الیاف اتصالاتی را بوجود آورده و از گسترش ترک جلوگیری می‌نماید. بنابراین رشته‌های الیاف بطور فعال در محدود کردن عرض ترک‌ها نقش داشته و در نتیجه با تشکیل ریزترک‌های زیاد قابلیت بهره‌برداری بتن را افزایش می‌دهد.

 عاملهای کیفیت بتن الیافی

به طور کلی کیفیت بتن الیافی می‌تواند به عامل‌های عمده زیر بستگی داشته باشد:

انواع الیاف مورد استفاده در بتن الیافی

بتن الیافی با الیاف متفاومتی من‌جمله الیاف فولاد، شیشه، کربن، آرامید (کولار). پلی پروپیلن، کنف و آزبست ساخته می‌شود. امروزه بتن مسلح به الیاف فولادی بیشترین کاربرد را در بتن الیافی دارد. با این وجود به دلایل خاص ممکن است از سایر الیاف نیز استفاده شود.

الیاف شیشه

اضافه کردن الیاف شیشه به بتن به شدت بر کاهش کارایی بتن تازه تاثیر می‌گذارد، بنابراین باید از روانسازهای مناسب استفاده کرد و شیوه مناسب اختلاط را نیز تجربه کرد. همچنین الیاف شیشه‌ای به شدت تمایل دارند که در بتن تازه به یکدیگر چسبیده و گلوله شوند که به این پدیده گلوله شدن الیاف می‌گویند. واضح است که در صورت وقوع این پدیده، توزیع الیاف دیگر یکنداخت نبوده و بنابراین برای برطرف کردن آن باید چاره اندیشی کرد..[۱۲] الیاف شیشه‌ای مخصوص (تارهای بریده شده) دارای قطرهایی بین ۰٫۰۰۵ تا ۰٫۰۱۵ میلی‌متر هستند که این نوع الیاف ممکن است در تولید عناصری با الیاف شیشه‌ای به یکدیگر اتصال یابند که در این صورت قطر الیاف اتصال یافته به ۰٫۰۱۳ تا ۱٫۳ میلی‌متر می‌رسد.

الیاف فولادی

الیاف فولادی به منظور بهبود بخشیدن به خواص بتن، کاربرد وسیعی را در سازه‌های بتنی و بتن مسلح پیدا کرده است. یکی از مهمترین نقش‌های الیاف فولادی در بتن افزایش مقاومت کششی بتن بوسیله کاهش ایجاد ریزترکهای حاصله از بارگذاری خارجی است.

الیاف پلی پروپیلن

کاربرد الیاف پلی پروپیلن از ترک خوردگی و جمع شدگی بتن بخصوص در سنین اولیه آن جلوگیری می‌کند. تولید بتنی شکل پذیر با الیاف پلی پروپیلن در بتن الیافی دارای شکل پذیری بسیار زیادی می‌باشد و هرگز خرد نمی‌شود. الیاف پلی پروپیلن آب گریز است و درصد جذب آب آن صفر می‌باشد. بنابراین هرگز نباید از افزودن آب اضافی جهت افزایش روانی بتن استفاده کرد.

الیاف آرامید)کولار)

پلیمرهای آرامید دارای خصوصیاتی چون نقطه ذوب بالا و پایداری حرارتی عالی ومقاومت در برابر شعله وغیر قابل حل بودن در بسیاری از حلال‌های آلی شناخته شده‌اند دانسیسته آن بین ۱۲-۱۴٫۶ کیلو نیوتن بر متر مکعب می‌باشد دارای خواصی چون مقاوت در برابر ضربه عدم حساسیت به شکاف خواص الکتریک- خود خاموش کنی از خصوصیات آن می‌باشد. الیاف آرامید در شکل‌های مختلف وجود دارند و همانند الیاف شیشه و کربن می‌توانند در ساخت کامپوزیت‌ها مورد استفاده قرار گیرند. الیاف آرامید به دلیل سبکی، پایداری حرارتی خوب و چقرمگی عالی، مورد توجه قرار گرفته‌اند. الیاف کولار از زنجیرهای مولکولی طولانی پلی پارافتیلن ترفنال آمید، تولید شده‌اند. آرایش یافتگی بالای زنجیرها به همراه اتصال خوب بین آنها، تلفیق منحصربه‌فردی از خواص را ایجاد می‌نماید که برخی از آنها عبارت اند از:

 • استحکام کششی بالا و وزن کم
 • ازدیاد طول کم در پارگی
 • چقرمگی خوب
 • مدول بالا

الیاف کربن

دانسیسته آن ۲۲٫۷ کیلو نیوتن برمتر مکعب می‌باشد وشکل مختلف ان بلوری می‌باشد وضخامت ان نازکتر از موی انسان می‌باشد و دارای قطر ۶-۱۰میکرو متر می‌باشد. مزایایی اصلی آن:استحکام بالای خستگی-مقاومت در برابر خوردگی- ضریب انبساط حرارتی پاییند. معایب: قیمت بالا -کرنش در شکست-هادی الکتریکی

روش و میزان مصرف الیاف در بتن الیافی

الیاف را می‌توان در هر زمان به میکسر اضافه نمود. همچنین می‌توان الیاف را در انتها به آب طرح اختلاط اضافه نمود و داخل میکسر ریخت که در این صورت باید برای رسیدن به مخلوط یکنواخت، ۳ تا ۴ دقیقه دیگر هم زدن ادامه یابد. در صورت استفاده از بتن آماده، می‌توان الیاف را به تدریج داخل تراک میکسر ریخت و هم زدن در دور تند باید به قدری ادامه داشته باشد که از پخش کامل الیاف داخل بتن مطمئن شد. مقدار مصرف الیاف با توجه به عملکرد مورد نظر، از ۰٫۶ تا ۳ کیلوگرم در مترمکعب متغیر است.

موارد کاربرد بتن الیافی

محدودیت‌های کاربرد بتن الیافی

 • از آنجا که نحوه قرار گرفتن الیاف داخل بتن، کاملاً تصادفی می‌باشد، از این بتن معمولاً نمی‌توان به نحو مطلوبی در ساخت تیرها و ستونها بهره گرفت و در این نوع سازه‌ها استفاده از روش سنتی و شبکه بندی فولادی به صرفه تر و مناسب تر می‌باشد.
 • استفاده از بتن الیافی در همه موارد از بتن سنتی به صرفه تر نمی‌باشد. اما بر اساس برآوردهایی که توسط بعضی از متخصصین کشور انجام گرفته است، در جاهایی که سرعت اجرای بالا مدنظر است و یا نیاز به پاشش بتن )شاتکریت( روی سطوح ویژه‌ای است، استفاده از این نوع بتن توصیه می‌گردد.
+ نوشته شده توسط سجاد طاهری در چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت 1393 و ساعت 19:34 |

بـتـن اسفنجـي


مقدمه
با توجه به اهميت و نقش بتن به عنوان يك ماده مهم و استراتژيك در ساخت و سازهاي جوامع بشري و يك عامل بسيار مؤثر در سازه ‌هاي بتني جهان، انجمن سيمان پرتلند (PCA) تحقيقاتي را به منظور استفاده بتن در ديگر پروژه ها آغاز نموده است و توانسته اند پس از آزمايشات بسيار به نوع ديگري از بتن سبك به نام بتن اسفنجي (بتن تراوا) دست يابند. دانش استفاده صحيح از مصالح، اجراي مناسب و عمل‌آوري كافي مي‌تواند به دوام بتن ها در مناطق خاص بيفزايد و براي بررسي و رسيدن به نتيجه مطلوب در خصوص دوام بتن‌هاي خاص در شرايط ويژه نيازمند به تحقيقات گسترده و برنامه‌ريزي جهاني مي‌باشد. كه با پيشرفت روزافزون انقلاب تكنولوژيك به ويژه در توليد بتن‌هاي خاص براي مناطق و شرايط خاص ميتوان از اين بتن‌ها در ساخت و سازهاي آينده استفاده نمود.بتن اسفنجي كه جزء بتن‌هاي خاص مي‌باشد توانسته تحولات زيادي را در محوطه‌سازيهاي شهرهاي اروپا و آمريكا ايجاد كند. وعمدتا پركننده هستند .به منظور آشنايي و شناخت از چگونگي تركيب مواد اين نوع بتن و نوع رفتار و عملكرد آن به طور مختصر به شرح آن مي‌پردازيم.

بتن اسفنجي
بتني با تخلخل بالا و وزن بسيار سبك

بتن اسفنجي يك مخلوط سنگدانه درشت (شن)،سيمان،آب و ماسه به ميزان اندك و گاهي اوقات بدون ماسه مي‌باشد،استفاده از شن به جاي ماسه در اين نوع بتن بدليل تخلخل و فضاي خالي موجود در آن ميباشد، در ساختار اين بتن 15 الي 25 درصد(از لحاظ حجم) فضاي خالي وجود دارد كه اين امر موجب عبور آب از داخل بتن مي‌گردد.در بتن اسفنجي از آب نسبت به ديگر انواع بتن كمتر استفاده مي‌شود و اين موضوع باعث شده تا پس از ساختن مخلوط بتن، آب آن به سرعت تبخير و مخلوط در مدت يك ساعت كاملاً از آب تخليه شود. بتن اسفنجي معمولاً به دو نوع گازي و كفي تقسيم مي‌شود. اين نوع بتن‌ها را بتن پوك و متخلخل نيز مي‌نامند و در برخي منابع بتن (Cellular) نام دارد. اغلب بتن‌هاي گازي و كفي غيرسازه‌اي هستند اما برخي بتن‌هاي گازي از قابليت سازه‌اي شدن و حتي مسلح شدن برخوردار مي‌باشند. بتن گازي در دهه آغازين قرن بيستم در سوئد توسط دكتر اكسل اريكسون براي نخستين بار ساخته شد. او مشاهده كرد كه مخلوط آهك و سيليس به همراه پودر سيمان و پودر آلومينيم ماده‌اي بتني ايجاد مي‌كند كه متخلخل و بسيار سبك مي‌باشد. با عمل‌آوري اين مواد در حرارت و فشار زياد، يك محصول بتني متخلخل با مقاومت بالا بدست مي‌آيد. كه به علت وجود حباب‌هاي گاز در آن يك عايق خوب نيز محسوب مي‌شود و پس از تغييراتي در فرمولاسيون آن به بتن اسفنجي اتوكلاوي با نام اختصار (AAC) Auto Claved Aerated Concrete نام گرفت. محصولات AAC شامل بلوك، پنل‌هاي ديواري، پنل‌هاي سقف و كف و لينتل‌ها مي‌باشند. كه در سالهاي اخير بيش از 450 توليد كننده در 41 كشور جهان AAC را توليد و به بازار عرضه مي‌كنند. مقاومت حرارتي عالي AAC نقشي بزرگ را براي حفاظت محيط توسط كاهش ظرفيت نياز به هواي گرم و يا خنك در ساختمانها بعهده دارد. 

نسبت مواد مختلف در بتن اسفنجي :
1. مواد داراي خواص بتن 270 تا 415 كيلوگرم بر متر مكعب 
2. سنگدانه 1190 تا 1480 كيلوگرم بر متر مكعب 
3. نسبت آب به سيمان (از لحاظ جرم) 0.27 تا 0.30 به ازاي واحد 
4. نسبت سنگدانه به سيمان (از لحاظ جرم)‌ 4 تا 4.5 به ازاي واحد 
5. نسبت سنگدانه ريز(ماسه) به سنگدانه درشت (شن) 0 تا 1 به ازاي واحد 

رفتار بتن اسفنجي:
اسلامپ 20 ميليمتر
چگالي 1600 تا 2000 كيلوگرم بر متر مكعب
زمان گيرش 1 ساعت
تخلخل 15 تا 25 درصد
مقاومت فشاري 3.5 تا 4.2 مگاپاسكال
مقاومت خمشي 1.3 تا 3.8 مگاپاسكال
پس از آشنايي با نسبت مواد بكار رفته در اين نوع بتن و رفتار بتن به مرحله نصب آن مي رسيم كه شامل 4 مرحله اساسي مي‌باشد :
1. مخلوط كردن 
2. جاگذاري كردن (گماردن، قراردادن)

3. تراكم و فشرده‌سازي (كوبيدن) 
4. عمل آوردن بتن 
 بوجود آوردن، قراردادن و عمل آوردن بتن اسفنجي همه به جاي اينكه در يك كارخانه زير شرايط يكسان انجام شوند، در محل كار (پاي كار) انجام مي‌شوند.
اگر چه بتن اسفنجي مي‌تواند توسط همان تهيه كننده‌هاي بتن توپر تهيه شده و توسط همان كاميون‌هاي بتن توپر تحويل داده شود اما اين ويژگي منحصر به فردش است كه نياز به يك پيمانكار خبره و متخصص را الزامي مي‌كند. به هرحال كيفيت و عملكرد بتن اسفنجي بستگي به ميزان آشنايي و عملكرد نصب كننده و خاصيت ضربه‌هاي ساختاري (كمپكت) دارد. اين نوع بتن به دليل مقاومت نسبتاً پايين آن Psi 400 الي Psi 4000 اساس مشخص شده و پذيرفته شده‌اي براي مقاومت بالا نيست. و مساله مهم‌تر در موفقيت يك روسازي بتن اسفنجي مقدار پوكي (فضاي خالي) آن است. و در زيرسازي اين بتن و زمين زيرينش نبايد كاملاً غيرقابل نفوذ باشد و بايد حداقل اندكي خاك و زيرسازي آن نفوذپذيري داشته باشد. در مناطق ماسه اي هم بتن اسفنجي مستقيما بالاي ماسه گذاشته مي شود.و همچنين يخ زدن آب در داخل اين بتن مشكلي ايجاد نمي كند زيرا آزمايش هايي صورت گرفته كه در آن بتن اسفنجي را به مدت بيش از 15 سال در آب و هواي سرد گذاشته و آب باران و برف پس از ورود به داخل بتن يخ مي زد. كاربرد موفق بتن اسفنجي در اين مناطق اين مساله را حل نموده است و مشكلي در به كار بردن اين بتن در مناطق سردسير وجود نخواهد داشت.
نقش مواد افزودني ( مواد داراي خواص سيماني) در بتن اسفنجي
حال به برخي از آنها كه نقش بسيار مهمي در ساختار بتن دارند و مي توانند به جاي سيمان مورد استفاده قرار گيرند اشاره مي كنيم. در واقع اين مواد بر عملكرد زمان گيرش، ميزان افزايش مقاومت، تخلخل، نفوذپذيري و ... در بتن تاثير مي گذارند و در واقع كليد عملكرد بالاي بتن در استفاده از موارد افزودني (SCMS) است. گاز سيليس خاكستر بادي و روباره، همگي دوام بتن را بوسيله كم كردن نفوذ پذيري و شكاف (ترك خوردگي) افزايش مي دهند.
گاز سيليس (Silica Fume): يك فراورده فرعي (محصول جانبي) از توليد سيليكون است، و از دانه هاي خيلي ريز و ذرات كروي شكلي تشكيل شده است و به طور موثري مقاومت و دوام بتن را افزايش مي دهد. و به طور مكرر براي ارتفاعات بلند ساختمان‌ها به منظور افزايش مقاومت فشاري بتن ( با استفاده از گاز سيليس مقاومت فشاري بتن از psi20000 هم فراتر مي رود) استفاده مي شود ومي توان از آن %12-5 به جاي سيمان در بتن استفاده كرد.
خاكستر بادي(Fly Ash) : خاكستر بادي، محصول فرعي انبار زغال سنگ در نيروگاههاي برق است و سالها قبل بعنوان ماده‌اي بي‌مصرف روي زمين انباشه مي‌شد و بدون استفاده بود. اما حالا بعنوان يك ماده مهم در صنعت سيمان سازي به كار برده مي‌شود و مي توان از آن 5 تا 65 درصد به جاي سيمان در بتن استفاده كرد.
روباره (Blast Furance Slang) : روباره، محصول فرعي زباله در صنعت پولاد (فولاد) است، و سهم آن در مقاومت و دوام بتن بيشتر است و مي توان از آن 20 تا 70 درصد به جاي سيمان در بتن استفاده كرد.
مزاياي بتن اسفنجي
با توجه به مقوله ها و مشكلات زيركه اعم از : 
1. خشكسالي كه بسياري از مناطق كشور ما گريبانگر آن است. 
2. پايين بودن سفره‌هاي آب زيرميني بدليل گرمتر شدن جو زمين و استفاده نادرست از منابع آب زيرزميني. 
3. حفظ محيط زيست و توجه هر چه بيشتر به اين مساله 
4. سردتر شدن مناطق سردسير بدليل تلمبار شدن برف روي بامها، خيابانها و ... 
5. آلوده شدن نزولات جوي بدليل جريان در سطح آلوده و در نهايت آلوده كردن منابع آبهاي زيرزميني ميباشند . 
 بتن اسفنجي نقش بسزايي در جهت رفع و بهبود بخشيدن به اين مشكلات خواهد داشت. بتن اسفنجي داراي مزاياي اقتصادي و زيست محيطي فراواني است، كه البته مزاياي زيست محيطي آن بيشتر مد نظر است. همچنين از مزاياي اقتصادي آن مي توان به پايين آمدن خرجهاي فراوان به منظور هدايت آب باران و فاضلاب اشاره داشت. در واقع مي توان گفت با وجود بتن اسفنجي نياري به ساختن جوي‌هاي آب فراوان در سطح شهر و كنار خيابان و كوچه ها و همچنين كانالهاي بزرگ آب نيست. زيرا اين بتن هرگونه بارندگي را مستقيماً به زمين و سفره هاي آب زيرزميني منتقل مي كند.همچنين در مناطق سردسير، بدليل عبور آب از اين بتن از يخ‌زدگي سطح معابر و در نتيجه ايجاد خطر جلوگيري ميكندكه شهرداريها مي توانند از اين بتن در پياده‌رو سازيها و محوطه سازي پاركها، پاركينگها و معابري كه مشكل آبگيري دارند استفاده نمايند.
در پايان انتظار ميرود كه صاحبان نظر در امر شهرسازي و عمراني كشور با اتخاذ تصميمات نوين در برنامه هاي چند ساله عمراني ، استفاده از اين بتن را رايج كرده تا بتوان گامي موثر دررفع مشكلات شهري و زيست محيطي برداشت. 

 

+ نوشته شده توسط سجاد طاهری در چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت 1393 و ساعت 18:55 |

تهیه کننده :امین قرایی نژاد

آزمایشگاه بتن

ارزيابي خرابي برج خنك‌كننده واحد 28 مجتمع فولاد مباركه و ارائه طرح ترميم

ارزيابي خرابي فلاشينگ نورد گرم مجتمع فولاد مباركه و ارائه طرح ترميم

تهيه استاندارد بازبيني و بازرسي ساختمان‌هاي بتني مجتمع فولاد مباركه

بررسي تاثير نانو سيليس بر جذب آب، نفوذ آب و نفوذ يون كلرايد در بتن

بررسي خوردگي آرماتور در سازه‌هاي بتني مسلح با استفاده از سيمان‌هاي نوع 2،

 پرتلند پوزولاني معمولي و ويژه و پرتلند آهكي توليدي كارخانه سيمان آبيك

بررسي رفتار خمشي تيرهاي بتني مسلح تحت اثر واكنش قليايي سنگدانه‌ها

بررسي اثر پوزولانها در كنترل واكنش قليايي سنگدانه‌ها (AAR) در سد استور

بررسي دوام سدهاي بتني كشور از نظر واكنش قليايي

شناسايي، ارزيابي و خواص پوزولانهاي ايران

طرح توليد سيمان راهسازي (ضد آب)

دوام بتن در جنوب کشور

 

ارزيابي خرابي برج خنك‌كننده واحد 28 مجتمع فولاد مباركه و ارائه طرح ترميم

برج خنك‌كننده واحد 28 فولاد مباركه جهت خنك‌سازي و پايين آوردن دماي آب درحال گردش خط توليد مي‌باشد. اين سازه از نوع بتني و در معرض مستقيم گردش آب ناخالص قرار دارد كه تحت تهاجم سولفات‌ها و خوردگي آرماتورها به سازه صدمه وارد شده است. خسارت‌هاي ناشي از خوردگي باعث افزايش و انبساط حجمي آرماتور و در نهايت ترك‌خوردگي و تورق بتن شده است. به‌منظور استفاده بهينه از سازه و پايداري آن، ارزيابي دقيق علل خرابي ناشي از تهاجم املاح مختلف و عمق خرابي ضروري مي‌باشد. در طرح فوق، ابتدا با يك برنامه زمان‌بندي و آزمايشات مختلف غيرمخرب، بتن تحت ارزيابي قرار گرفته و علل خرابي و عمق آن مشخص شده است. در ادامه طرح، اقدام به ارائه طرح‌هاي اختلاط بتن به‌منظور جايگزيني بتن‌هاي آسيب‌ديده گرديده و روش ترميم آن نيز ارائه شده است.

 

ارزيابي خرابي فلاشينگ نورد گرم مجتمع فولاد مباركه و ارائه طرح ترميم

تعدادي از سازه‌هاي بتني مجتمع فولاد مباركه با وسعت زياد فعاليت‌هاي مختلف و گسترددگي خطوط توليد در معرض آسيب‌ديدگي متنوعي قرار دارند. اين آسيب‌ديدگي‌ها باعث تغييرات ناسازگار در خواص مكانيكي، فيزيكي و شيميايي بتن گرديده و معمولاً با متلاشي شدن اجزاي بتن همراه مي‌باشد. آسيب‌هاي مشاهده‌شده در واحد نورد گرم كه دراثر پاشش شديد آب به ديواره‌ها و كف اين سازه بتني به‌وجود آمده است، باعث فرسايش شديد بتن و خوردگي آرماتورها شده است. به‌منظور استفاده بهينه از سازه و افزايش راندمان خط توليد ارزيابي دقيق علل خرابي و عمق آن به‌همراه ارائه طرح‌هاي اختلاط بتن جايگزين ضروري مي‌باشد. در اين طرح پژوهشي، ابتدا با يك برنامه زمان‌بندي و آزمايشات مختلف غيرمخرب، بتن تحت ارزيابي قرار گرفته و علل خرابي و عمق آن مشخص گرديده است. در ادامه طرح، اقدام به ارائه طرح‌هاي اختلاط بتن مقاوم و جوابگو در مقابل سايش شديد و املاح خورنده به‌منظور جايگزيني بتن‌هاي آسيب‌ديده گرديده و نحوه و روش‌هاي ترميم آن نيز ارائه شده است.

 

 

تهيه استاندارد بازبيني و بازرسي ساختمان‌هاي بتني مجتمع فولاد مباركه

وسعت سازه‌هاي بتني مجتمع فولاد مباركه اصفهان با مساحتي حدود 4000 متر مربع مي‌باشد كه برخي از آنها همواره در شرايط تهاجم آب‌هاي املاح‌دار، فرسايش ناشي از جريان شديد آب و گراديان حرارتي بالا قرار دارند. بدين‌علت بتن اين سازه‌ها تحت تهاجم سولفات‌ها و اختلاف حرارتي شديد متورق شده و خوردگي آرماتورها و افزايش حجم آنها باعث ترك‌خوردگي و ازهم‌پاشيدگي بتن گرديده است. ضروري است جهت ممانعت از آسيب‌هاي احتمالي آينده درمورد سازه‌هايي كه آسيب‌ديدگي در آنها مشهود نيست، و همچنين تعيين علت و وسعت آسيب‌ديدگي و براي جلوگيري از پيشرفت خرابي درمورد سازه‌هايي كه آسيب‌ديدگي در آنها مشهود است، يك برنامه بازبيني دوره‌اي تهيه گردد. در طرح فوق ابتدا به بررسي آسيب‌هاي احتمالي به‌وجود‌آمده در ساختمان‌هاي مجتمع و علت آن‌ها پرداخته شده و مكانيزم‌هاي خرابي تعيين گرديده است. در ادامه طرح اقدام به يك برنامه بازبيني در قالب‌ فرم‌هاي استاندارد براي كليه ساختمان‌ها و سازه‌هاي بتني مجتمع فولاد مباركه شده است.

 

 

بررسي تاثير نانو سيليس بر جذب آب، نفوذ آب و نفوذ يون كلرايد در بتن

در چند سال اخير، فناوري نوظهور نانو اميدهاي بسياري براي بهبود خواص مواد مختلف در جهان پديد آورده است. ازآنجايي‌كه بسياري از خواص بتن به‌عنوان يك ماده متخلخل از ساختارش در ابعاد نانو نشأت مي‌گيرد، اسيدهايي براي استفاده از نانو فناوري در بهبود خواص بتن وجود دارد و تحقيقاتي در اين زمينه در كشورهاي مختلف جهان درحال انجام است. با توجه به خواص موادي چون نانو ذرات سيليكا مي‌توان به نتايج مطلوبي در زمينه تكنولوژي بتن دست يافت. در اين پروژه تحقيقاتي به بررسي كاربرد نانوسيليس در بتن و تأثير آن بر خواص بتن شامل مقاومت فشاري، جذب آب، نفوذ آب و نفوذ تسريع‌شده يون كلرايد در بتن‌هاي حاوي نانوسيليس و ميكروسيليس پرداخته شده است.

 

 

بررسي خوردگي آرماتور در سازه‌هاي بتني مسلح با استفاده از سيمان‌هاي نوع 2، پرتلند پوزولاني معمولي، پرتلند پوزولاني ويژه و پرتلند آهكي توليدي كارخانه سيمان آبيك

سيمان به‌عنوان يكي از اجزاي بتن، سير تحولاتي چشمگيري را طي كرده و از مواد با خاصيت سيماني طبيعي به تركيباتي جديد همراه با تكنولوژي‌هاي به‌روز توليد رسيده است. اين محصول تا آنجا اهميت پيدا كرده است كه گاه شاخص‌هاي اقتصادي صنعت يك كشور را با ميزان توليد آن مي‌سنجند. در كشور ايران نيز صنعت سيمان به‌خصوص در سال‌هاي اخير بسيار موردتوجه قرار گرفته و سرمايه‌گذاري‌هاي كلاني در اين صنعت صورت پذيرفته است. در اين پروژه تحقيقاتي، نمونه‌هاي بتني ساخته‌شده از 4 نوع سيمان توليدي شركت سيمان آبيك طي يك دوره آزمايش دوساله خواص مكانيكي و دوام قرار گرفته و چگونگي عملكرد آنها در مقايسه با يكديگر ارزيابي مي‌گردد. آزمايش‌هاي دوام بتن در اين پروژه را نفوذ و جذب آب، نفوذ يون كلرايد (RCPT)، خرابي سولفاتي و خوردگي آرماتورها در آزمايش نيم‌پيل و گالواپالس شامل مي‌شود.

 

بررسي رفتار خمشي تيرهاي بتني مسلح تحت اثر واكنش قليايي سنگدانه‌ها

تعدادي از سازه‌ها نظير سدها و پل‌ها تحت اثر خرابي ناشي از پديده واكنش قليايي سنگدانه‌ها قرار دارند. اين امر باعث آسيب‌ رساندن به ايمني سازه مي‌شود. واكنش قليايي سيليسي سنگدانه‌ها، يك واكنش شيميايي بين بعضي سنگدانه‌هاي خاص و قليايي‌هاي موجود در بتن است كه منجر به تشكيل يك ژل سيليسي- قليايي شده كه توليد فشار كرده و درنهايت سبب انبساط و ايجاد ترك و كاهش مقاومت بتن مي‌شود. در اين پژوهش براي اولين بار اثر اين پديده در درازمدت همراه با اثر خزش روي تير بتني مسلح و وضعيت تير ازلحاظ رفتار خمشي، تأثير درصد آرماتورهاي كششي و فشاري و ظرفيت باربري بررسي شده است. باتوجه به نتايج آزمايشگاهي دو مدل عددي جهت پيش‌بيني انبساط ناشي از واكنش قليايي سنگدانه‌ها در داخل تير بتني ارائه گرديده‌اند. در مدل اول اثر توأم واكنش قليايي و خزش به‌صورت نيروي معادل محوري و كاهش در مدول الاستيسيته بتن درنظر گرفته شد و در مدل دوم واكنش قليايي به‌صورت فشار داخلي يكنواخت و خزش با معادلات حاكم بر اين پديده منظور گرديده‌اند.

 

 

بررسي اثر پوزولانها در كنترل واكنش قليايي سنگدانه‌ها (AAR) در سد استور

سنگدانه‌هاي بكار رفته در بتن سدها مي‌توانند در اثر واكنش با قليايي‌هاي سيمان توليد ژل انبساط‌پذيري نموده و نهايتاً با ايجاد ترك در بتن خرابي غيرقابل ترميمي را ايجاد نمايند. براي جلوگيري از اين پديده لازم است سنگدانه‌هاي مصرفي در بتن سدها تحت آزمايشهاي مختلف قرار گرفته و با تجزيه و تحليل نتايج امكان واكنش‌پذيري آنها را مشخص نمود. در پروژه اخير سنگدانه‌هاي انتخابي براي ساخت بتن در سد استور مورد بررسي قرار مي‌گيرند. آزمايشهاي تسريع‌شده نشان مي‌دهد كه اين سنگدانه‌ها فعال بوده و مي‌توانند خرابي در بتن به وجود آورند. براي بررسي و كنترل اين واكنش از 3 پوزولان مختلف كشور استفاده شده و آزمايشهاي درازمدت تا يكسال بر روي بتن‌هاي ساخته‌شده با اين سنگدانه‌ها و پوزولانها صورت مي‌پذيرد. نتايج درازمدت مي‌تواند پاسخگوي نقش پوزولانها در كنترل اين پديده در بتن سد فوق باشد.

 

 

 

 

بررسي دوام سدهاي بتني كشور از نظر واكنش قليايي

 

واكنش قليايي سنگدانه‌ها (AAR) يا سرطان بتن پديده‌ايست كه در برخي از سدهاي بتني در جهان رخ داده است. در اين پديده سنگدانه‌هاي واكنش‌زاي سيليسي و كربناتي با قلياييهاي سيمان واكنش داده و ژل با انبساط زيادي توليد مي‌كنند كه منجر به ترك و خرابي بتن سدها مي‌شود. اين پديده در رطوبت زياد كه در سدها و سازه‌هاي هيدروليكي موجود است تشديد مي‌گردد.

در پروژه اخير سه سد نسبتاً قديمي مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند تا روشن شود آيا پديده فوق احتمال وقوع دارد يا خير. روش تحقيق با ارزيابي نظري از بتن بدنه سدها آغاز مي‌گردد و سپس با برداشت نمونه‌هاي بتن آزمايشهاي مختلف پتروگرافي و تعيين انبساط بر روي آنها صورت مي‌پذيرد. با اين تحقيق روشن خواهد شد كه اگر سنگدانه‌ها درحدي فعال بوده‌اند تا چه حد امكان پيشرفت فعل و انفعال و بروز تركها اتفاق خواهد افتاد.

 

 

  

شناسايي، ارزيابي و خواص پوزولانهاي ايران

 

پوزولانها مواد سيليسي يا سيليسي آلوميني هستند كه به صورت طبيعي و مصنوعي موجود و با آهك و يا سيمان پرتلند واكنش داده و خاصيت سيماني پيدا مي‌كنند. جايگزيني پوزولانها با سيمان سالهاست كه مورد توجه دست‌اندركاران كارهاي بتني قرار گرفته است و از ابعاد اقتصادي و نيز خواص جديدي كه بتن با كاربرد سيمان پوزولاني پيدا مي‌كند، مصرف آن گسترش مي‌يابد.

در اين پروژه به شناسايي دو پوزولان طبيعي كشور در منطقه استان تهران و از توفهاي سبز ناحيه البرز و منطقه آذربايجان از پوميس مي‌پردازيم. با انجام آزمايشهاي تشخيص فعاليتهاي پوزولاني اين دو پوزولان طبقه‌بندي مي‌شوند. سپس با كاربرد آنها در بتن با نسبتهاي مختلف خواص بتن‌هاي حاصله از نقطه‌نظر خواص مكانيكي نظير مقاومتهاي فشاري و كششي و مدول‌الاستيسيته و دوام بتن‌ها از نقطه‌نظرهاي خوردگي سولفاتي، كلريدي، كربناتي و واكنش قليايي مورد مطالعه قرار مي‌گيرد. با تعيين شناسنامه دقيق پوزولانها مصرف آنها را در كشور و به ويژه در بتن‌هاي حجيم سدها مي‌توان گسترش داده و از جهات اقتصادي و نيز دوام بتن قدمهايي به جلو برداشت.

 

طرح توليد سيمان راهسازي (ضد آب)

سيمان آب زدا يا ضد آب به عنوان سيماني با پايداري مناسب در مقابل رطوبت با خواص ويژه اي در راهسازي کاربرد دارد. اين سيمان ترکيبي از کلينکر سيمان پرتلند، گچ و يک ماده دافع آب است. در اين پروژه قرار است براي اولين بار با مواد دافع آب مختلف اين سيمان ابتدا در مقياس آزمايشگاهي توليد و پس از انجام آزمايشهاي مختلف خواص فيزيکي و شيميايي در مقياس صنعتي توليد گردد. از آنجا که کاربرد اصلي اين سيمانها در تثبيت خاکها و نيز در بتن براي روسازيهاي بتني و به ويژه در مناطق مرطوب مي باشد، با اين سيمان پس از توليد در دو زمينة تثبيت خاک و ساخت بتن تحقيقات وسيعي صورت پذيرفته و خواص خاکهاي تثبيت شده با اين سيمان و نيز خواص بتن ساخته شده با آن با خواص خاکها و بتن ساخته شده با سيمان معمولي مقايسه مي گردد.

        

دوام بتن در جنوب کشور

 

خرابيهاي گستردة سازه هاي بتني در جنوب کشور خسارتهاي جبران ناپذيري را به کشور تحميل نموده است. کاربرد مصالح نامناسب، ساخت و اجراي ضعيف و غيراستاندارد سازه هاي بتني در کشور و به ويژه در سواحل و بنادر جنوبي کشور و محيط بسيار خورنده اين مناطق از عوامل اصل ياين خرابيهاي عظيم مي باشند.

در اين پروژه با انتخاب سيمانهاي مختلف و سيمانهاي پوزولاني و ساخت بتنهايي با طرحهاي اختلاط مختلف و قرار دادن نمونه ها در شرايط محيطي واقعي و خورندة جنوب کشور و در ناحية جزر و مدي، عملکرد اين بتنها در درازمدت مورد بررسي قرار مي گيرد.

اين پروژه با همکاري مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن و مرکز تحقيقات بنادر ژاپن در حال انجام است. نتايج اين پروژه ابتدا به صورت توصيه نامه و سپس آئين نامه و دستورالعملهايي براي ساخت سازه هاي بتني بادوام و پايا درجنوب کشور ارائه مي گردد که رعايت آنها صرفه جويي بسيار عظيمي در بودجه هاي عمراني به ارمغان خواهد آورد

 

 

 

+ نوشته شده توسط امين قرايي نژاد در دوشنبه بیست و نهم خرداد 1391 و ساعت 22:3 |

بتن شفاف چیست ؟


سنگ های نیمه شفاف :
سنگ های نیمه شفاف فقط یک توده مصالح ساختمانی شفاف نیستند. ولی گذشته از این یک وسیله بیان در دست هنرمندان و معماران است.
لاتیراکن ارائه دهنده مفهوم بتن انتقال دهنده نور به عنوان یک ماده ساختمانی برای ساختمان های جدید به طور وسیع و قابل اجرا می باشد. این می تواند برای دیوارهای داخلی و خارجی ، روش ساختن سنگفرش ها یا حتی در هنر یا طراحی اشیا استفاده شود.


فیبرهای نوری :
بتن انتقال دهنده نور ترکیبی از رشته های شیشه ای نوری و بتن صاف شده می باشد که می تواند برای بلوک ها یا صفحات پیش ساخته استفاده بشود.
هزاران رشته شیشه ای به شکل ماتریس و به طور موازی در هر جایی میان دو سطح اصلی همه بلوک ها پخش می شود. نسبت رشته ها کم می باشد و در حدود 4% حجم کلی می باشد. به این دلیل که این به عنوان اجزاء سازه ای در بتن استفاده می شوند. سطح بلوک های باقی ماندن مثل بتن همگن به نظر می رسد. رشته های شیشه ای نور را در دو سمت از بتن هدایت می کند. دلیل که موقعیت موازی آنها در سمت روشن دیوار به همین شکل ( بدون تغییر ) در سمت تاریکتر ظاهر می شود. سایه ها در سمت مخالف دیوار نمایش داده می شوند و رنگ نور مشابه باقی می ماند.


تأثیرات سازه ای :
در تئوری ، یک دیواره سازه ای ساخته شده از لاتیراکن می تواند ضخامت دو متر داشته باشد. نورها با حداقل اتلاف نوری تا 20 متر کار می کنند.
سازه های تحت فشار نیز می تواند از این بلوک ها ساخته شوند. رشته های شیشه ای تأثیر منفی قابل توجهی روی مقاومت فشاری بتن ندارند. بلوک ها می توانند در سایزهای مختلف ساخته شوند و البته شامل عایق حرارتی جاسازی شده می باشند.

ساختار + مقاومت :
بهتر است دو ترکیب رزین ابوکسی استفاده شود. وقتی بلوک های لاتیراکن به هم چسبیده می شوند ، قسمت دیگر قطعه می تواند با مصالح ملاط رقیق سیمانی مستقر در سمت رنگی مانند بلوک ها پر شود.

ترکیبات :
بتن : 98% فیبر نوری : 4% چگالی : 2400 ـ 2100
مقاومت فشاری : 50 مقاومت خمشی : 7
حداکثر سایز : 300 * 600 سایز استاندارد : 300 * 600
ضخامت : 500 ـ 25


ابداع لاتیراکن :
لاتیراکن توسط Aron Losoncziاختراع شد. او در مورد بتن های قابل انتشار نور می گوید :
هزاران رشته شیشه ای نوری ماتریسی شکل و پخش شده به طور موازی در هرجایی بین دو صفحه اصلی هر بلوک . سایه ها در سمت روشن تر با طرح کلی تنیر و سخت در سمت تیره تر ظاهر می شوند. هر رنگ به شکل اصلی باقی می ماند. این تأثیرات ویژه این حس کلی را القا می کند که ضخامت و عرض دیوارهای بتنی از بین رفته است.


محاسن لاتیراکن :
می توان دیوار با هر ضخامتی توسط لاتیراکن ها ساخت ـ می توان نور را تا 20 متر در سراسر بتن بدون اتلاف روشنایی انتقال دهد ـ اگر از این ماده بیشتر و بیشتر در ساختمان سازی استفاده شود. نور طبیعی بیشتری می تواند برای نور دفاتر و انبارها استفاده شود. این می تواند منجر به کاهش زیاد در مقدار الکتریسیته استفاده شده برای نور ساختمان ها شود. وقتی در روز از نور طبیعی استفاده می شوند. همچنین وقتی مردم از پرتوهای خورشید استفاده کند معمولاً خوشحال تر و سودمندتر خواهند بود. بنابراین این ها دلایل گسترش عرضه و استفاده از بتن های نیمه شفاف می باشد.


ساخت بتن شفاف
بتن انتقال دهنده نور با نام تجاری ™ Litracon محصول نسبتا جدیدی است که در سال 2004 توسط یک معمار 27 ساله مجارستانی به نام آرن لوسونزی ابداع گردید. این محصول با ترکیب 96% بتن معمولی و 4% فیبرهای نوری محصولی منحصر به فرد را برای هزاره جدید به ارمغان آورده است.
هم اکنون بتن لیتراکن با دانسیته 2400-2100 کیلو گرم بر متر مکعب ، مقاومت فشاری 50 نیوتن بر میلیمتر مربع و مقاومت کششی 7 نیوتن بر میلیمتر مربع در سه رنگ خاکستری، سیاه و یا سفید و با ابعاد استاندارد 300*600 میلیمتر و با ضخامت 500-25 میلیمتر تولید میگردد. ازنظر تئوری فیبرهای به کار رفته در لیتراکن قادر به انتقال نور در بتنی به ضخامت 20 متر می باشد. همچنین استفاده از فیبر نوری در اجزای باربر سازه ای بدون تاثیر منفی در مقاومت بالای فشاری و کششی آن می تواند اثری خوب با ایجاد فضاهایی روشن و جذاب داشته باشد.
بتن عبور دهنده نور (لایتراکان )


لایتراکان
بتن عبور دهنده نور، امروزه به عنوان یک متریال ساختمانی جدید با قابلیت استفاده بالا مطرح است. این متریال ترکیبی از فیبرهای نوری و ذرات بتن است و می تواند به عنوان بلوک ها و یا پانل های پیش ساخته ساختمانی مورد استفاده قرار گیرد. فیبر ها بخاطر اندازه کوچکشان با بتن مخلوط شده و ترکیبی از یک متریال دانه بندی شده را تشکیل می دهند. به این ترتیب نتیجه کار صرفا ترکیب دو متریال شیشه و بتن نیست، بلکه یک متریال جدید سوم که از لحاظ ساختار درونی و همچنین سطوح بیرونی کامل همگن است، به دست می آید.
فیبر های شیشه باعث نفوذ نور به داخل بلوک ها می شوند. جالب ترین حالت این پدیده نمایش سایه ها در وجه مقابل ضلع نور خورده است. همچنین رنگ نوری که از پشت این بتن دیده می شود ثابت است به عنوان مثال اگر نور سبز به پشت بلوک بتابد در جلوی آن سایه ها سبز دیده می شوند. هزاران فیبر شیشه ای نوری به صورت موازی کنار هم بین دو وجه اصلی بلوک بتنی قرار می گیرند. نسبت فیبر ها بسیار کم و حدود 4 درصد کل میزان بلوک ها است. علاوه بر این فیبر ها بخاطر اندازه کوچکشان با بتن مخلوط شده و تبدیل به یک جزء ساختاری می شوند بنابر این سطح بیرونی بتن همگن و یکنواخت باقی می ماند. در تئوری، ساختار یک دیوار ساخته شده با بتن عبور دهنده نور، می تواند تا چند متر ضخامت داشته باشد زیرا فیبر ها تا 20متر بدون از دست دادن نور عمل می کنند و در دیواری با این ضخامت باز هم عبور نور وجود دارد.
ساختارهای باربر هم می‌توانند از این بلوک‌ها ساخته شوند. زیرا فیبر های شیشه ای هیچ تاثیر منفی روی مقاومت بتن ندارند. بلوکها می توانند در اندازه ها ی متنوع و با عایق حرارتی خاص نصب شده روی آنها تولید شوند.
این متریال در سال 2001 توسط یک معمار مجار به نام «آرون لاسونسزی» اختراع شد و به ثبت رسید. این معمار زمانیکه در سن 27 سالگی در کالج سلطنتی هنر های زیبای استکهلم مشغول به تحصیل بود این ایده را بیان کرد و در سال 2004 شرکت خود را با نام لایتراکان تاسیس کرد و با توجه به نیاز و تمایل جامعه امروز به استفاده از مصالح جدید ساختمانی، از سال 2006 با شرکت های بزرگ صنعتی به توافق رسیده و تولید انبوه آن به زودی آغاز خواهد شد.


موارد کاربرد
دیوار: به عنوان متداول ترین حالت ممکن این بلوک می تواند در ساختن دیوارها مورد استفاده قرار گیرد. به این ترتیب هر دو سمت و همچنین ضخامت این متریال جدید قابل مشاهده خواهد بود. بنابر این سنگینی و استحکام بتن به عنوان ماده اصلی «لایتراکان» محسوس تر می شود و در عین حال کنتراست بین نور و ماده شدیدتر می شود. این متریال می تواند برای دیوارهای داخلی و خارجی مورد استفاده قرار گیرد و استحکام سطح در این مورد بسیار مهم است. اگر نور خورشید به ساختار این دیوار می تابد قرار گیری غربی یا شرقی توصیه می شود تا اشعه آفتاب در حال طلوع یا غروب با زاویه کم به فیبر های نوری برسد و شدت عبور نور بیشتر شود. بخاطر استحکام زیاد این ماده می توان از آن برای ساختن دیوار های باربر هم استفاده کرد. در صورت نیاز، مسلح کردن این متریال نیز ممکن است، همچنین انواع دارای عایق حرارتی آن نیز در دست تولید است.


پوشش کف:
یکی از جذاب ترین کاربرد ها، استفاده از «لایتراکان» در پوشش کف ها و درخشش آن از پایین است. در طول روز این یک کف پوش از جنس بتن معمولی به نظر می رسد و در هنگام غروب آفتاب بلوک های کف در رنگهای منعکس شده از نور غروب شروع به درخشش می کنند.


طراحی داخلی:
همچنین از این نوع بتن عبور دهنده نور می توان برای روکش دیوار ها در طراحی داخلی استفاده کرد به صورتی که از پشت نور پردازی شده باشند و می توان از نور های رنگی متنوع برای ایجاد حس فضایی مورد نظر استفاده کرد.


کاربرد در هنر:
بتن ترانسپارانت برای مدتها به عنوان یک آرزو برای معماران و طراحان مطرح بود و با تولید لایتراکان این آرزو به تحقق پیوست. کنتراست موجود در پشت متریال تجربه شگفت آوری را برای مدت طولانی در ذهن بیننده ایجاد می کند. در واقع با نوعی برخورد سورئالیستی محتوای درون در ارتباط با محیط پیرامون قرار می گیرد و به این ترتیب بسیاری از هنرمندان تمایل به استفاده از این متریال در کارهای خود دارند. به طور کلی با پیشرفت های تکنولوژیکی و ارائه خلاقیت طراحان و مجسمه سازان با ابزار های مختلف، پتانسیل و قابلیت بتن توسط هنرمندان گوناگون در تمام جهان مورد استفاده قرار گرفته است.


بلوکها
مسلح کردن بلوک بتنی عبور دهنده نور:
در صورت نیاز به مسلح کردن این بتن شیار هایی در داخل آن تعبیه می شوند. در حین ساختن دیوارها میلگرد ها بصورت عمودی یا افقی در این شیار ها قرار می گیرند و فیبر های اپتیکی بخاطر خاصیت انعطاف پذیری خود در اطراف میلگردها جمع می شوند و به این ترتیب میلگرد ها دیده نمی شوند. از این روش بصورت موفقیت آمیزی در چند پروژه و طراحی نمایشگاه استفاده شده است.


رنگها و بافت ها:
با توجه به رنگ خاکستری متداول بتن معمولی، لایتراکان دارای رنگهای متنوعی است و بافت سطوح بیرونی آن نیز می تواند متنوع باشد، به گونه ای که بلوکهای متنوع در کنار هم قرار گیرند و یک ساختار واحد را به وجود آورند.


توزیع فیبرها:
اندازه و ترتیب فیبر ها در هر بلوکی می تواند متفاوت باشد و این ترتیب قرار گیری می تواند کاملا منظم یا کاملا ارگانیک مانند مقطع چوب باشد.
اندازه بلوکها:
ضخامت mm 500~25
عرض حداکثر mm 600
ارتفاع حد اکثر mm 300


لامپ لایترا کیوب

یکی از محصولات موفق لایتراکان در زمینه طراحی، لامپ لایترا کیوب است که در آن بلوکها با قرار گیری روی هم مکعبی را تشکیل می دهند که منبع نور در داخل آن قرار دارد و نور با عبور از بتن به بیرون ساطع می شود.
به این ترتیب این ماده جدید می تواند در عرصه های مختلف طراحی و همچنین در ایجاد فضاهای پویا و انعطاف پذیر داخلی بسیار مورد استفاده قرار گیرد

+ نوشته شده توسط اشكان عامل در دوشنبه بیست و نهم خرداد 1391 و ساعت 13:43 |

هبلکس بتن سبک یا بتن هوا دار اتو کلاوی

از مسائل و دغدغه های مهم مهندسان عمران  در امر طراحی، محاسبه و ساخت پروژه های عمرانی وزن سازه به منظور پایداری بهتر در برابر نیروی زلزله است. ازآنجائیکه امروزه تمامی ساختمان ها به صورت اسکلت فلزی و یا بتونی اجرا می‌شوند. پارتیشن ها و دیوارهای داخلی فقط نقش جدا کننده فضا را برعهده دارند و هرچه مصالح بکاررفته شده دراین اجزا سبک تر باشد تاثیر مستقیمی در کاهش وزن سازه دارد.
از این رو جایگزینی آجرهای هبلکس بجای آجرهای معمولی و سفال بسیار تاثیر گذار می‌باشد.
نکته قابل ذکر در مورد این آجرها وزن مخصوص پایین آنها است. بطوریکه اگر این آجرها را بر روی سطح آب قراردهیم به ته آب فرو نرفته و برروی سطح آب قرارمی‌گیرد.

در دنیای پیشرفته امروزی و با توجه به پیشرفت های صورت گرفته در زمینه های مختلف علمی، صنعت بتن دچار تحول گردیده است، تولید بتن سبک هبلکس حاصل همین پیشرفت ها می‌باشد.

بتنی که علاوه بر کاهش بار مرده ساختمان از نیروی وارد به سازه در اثر شتاب زلزله می کاهد. بتن سبک با توجه به ویژگی های خاصی که دارد دارای کاربردهای مختلف می‌باشد که برحسب وزن مخصوص و مقاومت فشاری آن تفکیک می‌شود.

با گسترش استفاده از بتن سبک در سراسر دنیا بویژه در کشورهای پیشرفته و شکل گیری آیین نامه های اجرایی آنها متاسفانه این نوع بتن که دارای قابلیت های منحصر به فردی می‌باشد در کشور ما ایران هنوز ناشناخته باقیمانده است.

هبلکس نام تجاری است که برای بتن هوادار اتوکلاوی (Autoclaved Aerated Concrete - AAC) تولید شده در اروپا قرارداده اند که همان بتن سبک، بتن گازی سبک یا متخلخل می‌باشد و در سال 1924 میلادی توسط یک مهندس آرشیتکت سوئدی اختراع و به جامعه مهندسی معرفی گردید.
این بتن هم اکنون در اروپا و آمریکا به نام های تجاری YTONG و یا HEBELEX ارایه می‌شود. ساخت این محصول به روش اختلاط و پخت مواد اولیه انجام می گیرد.
حدود 60% وزنی مواد اولیه سنگدانه سیلیسی میکرونیزه شده با خلوص بالای ٨٠% می‌باشد و این میزان سیلیس غیر قابل جایگزینی با سایر سنگدانه های دیگر می‌باشد.
مصرف سیمان نیز کمتر از ١٠٠ کیلوگرم در هر مترمکعب می‌باشد.
پودر اکسید آلومینیوم مورد استفاده با دانه بندی تعریف شده و مخصوصی می‌باشد.
لازم بذکر است بکارگیری سیلیس از معادن و خردایش (خرد کردن) آنها تا حد زیادی تولید را غیر اقتصادی می نماید، در نتیجه کنترل کیفیت سیلیس در خط تولید نیاز به بررسی بیشتری دارد.

هبلکس مخلوطی از سیلیس، سیمان، آهک و پودر آلومینیوم درحرارت ۲۰۰ درجه سانتی گراد و فشار ۱۲ اتمسفر در اتوکلاوها پخته و به قطعات مورد نیاز ساختمانی بریده می‌شود. تولید بلوک هبلکس در
صنعت ساختمان ایران در سال 1367 توسط مرحوم علی اکبر بجستانی بنیانگذاری و شروع شده است.

این محصول امتیازات ویژه ای نیز نسبت به دیگر مصالح دارد از جمله این که عایق مناسب حرارتی و صدا می‌باشد، در برابر فشار مقاوم است، با ابزار معمولی به آسانی بریده می‌شود و می‌توان آن را به هر شکل تراشید، سوراخ کرد و یا تغییر شکل داد.
در موقعیت کنونی بتن سبک یا هبلکس بهترین ماده برای ساخت ساختمان های کوچک و بزرگ مسکونی، خدماتی، صنعتی و کشاورزی بویژه در مناطق زلزله خیز می‌باشد.


روش تولید هبلکس (HEBELEX)

سیلیس از مهمترین مواد اولیه بتن سبک هبلکس می‌باشد و از معادن داخل کشور تهیه می‌شود، آهک نیز بصورت فرآوری شده و پخته شده به داخل کارخانه حمل می گردد.
در خط تولید بتن سبک یا هبلکس ۳ سیلوی نگهداری مواد اولیه وجود دارد که عبارتند از : سیلوی سیلیس، سیلوی آهک و سیلوی سیمان، که مواد اولیه پس از نگهداری در این سیلوها به تدریج وارد خط تولید می‌شوند. سیلیس، آهک و سیمان بوسیله الواتورهای مخصوص از سطح زیرین سیلوها به داخل آنها منتقل و درمدت زمان مشخص وارد خط تولید می‌شوند.

در نخستین مرحله از تولید بتن سبک، مواد اولیه شامل سیلیس و آب در آسیاب شماره 1 بصورت دوغاب یا گل در آورده می‌شود و در آسیاب شماره 2 مواد مورد مصرف شامل سیلیس، آهک و سیمان بصورت خشک پس از توزین مخلوط می‌شوند و در واقع دو آسیاب در این مرحله وجود دارد آسیاب شماره 1 (آسیاب مواد تر) و آسیاب شماره 2 (مواد خشک) که پس از مخلوط شدن و فرآوری، مواد به محل قالب ریزی انتقال داده می‌شوند.

پیش از آنکه مواد به قسمت قالب ریزی انتقال یابند بدقت توزین شده و در میکسرهای مخصوصی در مدت زمان لازم و مشخص مخلوط می‌شوند. در این بخش ۳ نوع مواد اولیه وجود دارد که توزین نهایی مواد در آنها انجام می‌شود. هر ۳ نوع مواد شامل آهک، سیمان و سیلیس در این بخش توزین شده و وارد آسیاب های خشک و تر می‌شوند
مرحله بعدی کار مرحله قالب ریزی مواد است که مواد مخلوط شده در داخل قالب هایی که هر کدام تقریبا ۳ متر معکب گنجایش دارند ریخته می‌شوند.

مخلوط متناسب از سیلیس، آهک، سیمان و آب که با شیوه ای هماهنگ در میکسرها عمل آوری شده است نیمی از حجم قالب ها را پر می کند. این مواد پس فعل و انفعالات شیمیایی در زمانی مشخص بصورت قالب های مورد نظر در می آیند این زمان حدود 3.5 ساعت به درازا می کشد. اینک زمان آن رسیده است تا قالب های تولیدی را به خط ریخته گری انتقال دهند. این قالب ها بوسیله شیفتر به خط ریخته گری کارخانه برده می‌شوند تا این مرحله از کار انجام شود.
قالب های تولیدی را بامازوت، اندود می کنند تا در مرحله ریخته‌گری چسبندگی ایجاد نشود.
بدلیل فعل و انفعالات شیمیایی در مرحله قالب ریزی، مواد اولیه حرارتی حدود ۷۰ درجه سانتی گراد تولید می کنند.

میزان حرارت موجود و آمادگی قالب ها برای خط برش بوسیله متخصصان کارخانه اندازه گیری می‌شود تا پس از اعلام آمادگی قالبها به خط برش منتقل شود.
بعلت تغییراتی که می‌تواند در مواد اولیه رخ دهد، این مواد پیش از ورود به خط، کنترل شده و آزمایش های شیمیایی روی آنها انجام می‌شود و پس از ورود به خط نیز بنا به کیفیتی که درون قالب ها دارد، تحت آزمایش و کنترل کیفی قرار می گیرند.
در این بخش از کارخانه سطح خارجی قالب ها برداشته می‌شود تا یک سطح هموار و مشخصی از تمام قالب ها نمایان گردد در این قسمت دیوارهای جانبی قالب ها جدا و از واگن ها جدا می‌شوند و آنگاه به بخش برش انتقال می یابند. در این بخش پس از دیواره برداری از قالب ها، ابتدا برش های عرضی به قالبها داده می‌شود و آنگاه با دستگاههای برش و با دقت و توجه خاص کارکنان و متخصصان کارخانه برش های طولی قالب ها انجام خواهد شد. اندازه برش های طولی و عرضی قالب ها بسته به تقاضای مصرف کنندگان و بازار مصرف آن دارد که قابل تنظیم و تغییر خواهد بود.
پس از مرحله برش، قالب ها بر روی واگن های مخصوصی قرار می گیرند تا به بخش بلوکی که مرحله پخت قالب هاست انتقال یابد.
قالب های هبلکس در مرحله پخت وارد اتو کلاوها می‌شوند و در حرارت ۲۰۰ درجه سانتی گراد و با فشار ۱۲ اتمسفر پخته و عمل آوری می گردد.
قالب ها در اتوکلاوها و پخت کامل به بخش بار انداز محصولات آماده تحویل انتقال می یابند تا به تدریج به بازار مصرف عرضه شود.

مشخصات فنی بتن سبک اتوکلاوی - هبلکس
وزن مخصوص
هر متر مکعب دارای 650 الی 750 کیلوگرم می‌باشد که برابر یک سوم تا یک چهارم وزن بتن می‌باشد. (بسته به نوع مصالح و مواد اولیه و نوع تجهیزات تولید متفاوت است و هم اکنون توسط دستگاه های جدید و مرغوب تر امکان تهیه با دانیسته کمتر نیز وجود دارد)

مقاومت فشاری
25 تا 35 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع می‌باشد که امکان افزایش آن بر حسب امکانات تولید کننده و نوع سفارش مشتری و مشخصات فنی مورد نیاز نیز برای تولید کننده امکان‌‌پذیر می‌باشد.

اجرا و نصب
کار کردن با بلوک سبک هبلکس بسیار آسان است، می‌توان آن را بر اساس نیاز در محل مورد استفاده بوسیله اره برش داد، براحتی میخ در آن کوبید و یا مسیر تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی را به راحتی در آن ایجاد نمود.

مقاومت حرارتی
مقاوت بسیار بالای هبلکس از بارزترین مزایای آن می‌باشد به عبارتی هبلکس در مقابل آتش و شعله های مستقیم ضریب حرارتی برابر 0.17 W.m2k را دارا می‌باشد.

ابعاد
بلوک های بتن سبک هبلکس در ابعاد 60*25*10، 60*25*15، 60*25*20، 60*25*25 و 60*25*30 سانتیمتر ارایه می‌شوند که این ابعاد بسته به نیاز و سفارش قابل تغییر نیز می‌باشد.

مزایای فنی بلوک های بتن سبک هبلکس (HEBELEX)
سبکی وزن، عایق حرارات و برودت، عایق صدا، استحکام و پایداری در مقابل زلزله و آتش سوزی، حمل و نقل آسان و با صرفه، اجرای سریع از مهمترین و بارزترین مزایای بلوک های هبلکس می‌باشد.
با توجه به مبحث 18 و 19
آیین نامه مقررات ملی ساختمان به منظور محاسبه ایمنی ساختمان ها در برابر زلزله، بکارگیری مصالح سبک وزن، مناسبترین و باصرفه ترین شیوه برای افزایش ایمنی ساختمان ها می‌باشد بطوریکه بلوک های هبلکس تامین کننده این مزیت فنی است.

یک متر مکعب بلوک هبلکس در حدود 600 الی 700 کیلوگرم وزن دارد که برابر 866 عدد آجر به وزن 1750 کیلوگرم می‌باشد. در صورتیکه سایز متداول و رایج بلوک هبلکس که ابعادی برابر 60*25*20 می‌باشد مطابق ابعاد با 26 عدد آجر می‌باشد اما از نظر وزن تنها با 10 عدد آجر برابر بوده و یک کارگر به راحتی می‌تواند آن را حمل، جابجا و سریع هم نصب نماید.
ملات مصرفی در اجرای بلوک های هبلکس برابر 25% ملات مورد مصرف در دیوار آجری به همان مشخصات می‌‎باشد و ملات مصرفی در بلوک های هبلکس از عیار کمتری نسبت به ملات مصرفی آجر برخوردار می‌باشد. به عنوان مثال برای اجرای یک دیوار با آجر به 100 کیلوگرم سیمان نیاز باشد همان دیوار از بلوک هبلکس تنها به 15 کیلوگرم سیمان نیاز دارد.
همچنین بارگیری و حمل بوک های هبلکس که در قالب های 3.15 متر مکعبی بسته بندی نوار تسمه کشی می‌شوند با استفاده از جرثقیل فکی و تریلی کفی به راحتی و با هزینه کمتری صورت می‌پذیرد. یک تریلی 9 پالت بزرگ هبلکس برابر 28.38 متر مکعب را حمل می نماید.

مزایای اقتصادی بلوک های هبلکس
پروژه های ساختمانی با استفاده از بلوک های هبلکس با در نظر گرفتن سرعت اجرا، نیروی اجرایی کمتر و مصرف ملات کمتر و همچنین کاهش زیاد بارهای وارده به سازه به دلیل وزن کم دیوارهای از نوع بتن سبک هبلکس موجب کاهش ابعاد سازه می‌شود که خود صرفه جویی قابل ملاحظه ای را در هزینه مصالح مصرفی موجب می گردد.
عایق بودن هبلکس در برابر گرما، سرما علاوه بر صرفه جویی چشمگیری که در فضاهای تاسیساتی و سطح حرارتی برودتی موجب کاهش قابل ملاحظه در مصرف انرژی لازم برای سرمایش و گرمایش ساختمان در آینده خواهد شد.

دستور العمل اجرایی


کادر اجرایی
کارکردن با بلوک های بتن گازی سبک هبلکس نیاز به تخصص خاصی ندارد، با توجه به ابعاد و سهولت کار با هبلکس سرعت اجرا نیز نسبت به آجر و سفال تا دو الی سه برابر افزایش می یابد.

ملات مورد نیاز
همان ماسه و سیمان می‌باشد و با توجه به اینکه بلوک های هبلکس یک نوع بتن سبک می‌باشد و همگونی کاملی با ملات ماسه و سیمان دارد می‌توان نسبت ترکیب را به پنج یا شش به یک تبدیل و در مصرف سیمان صرفه جویی بیشتری نمود در مواردی که تیغه بندی ها مورد اجرا با آب و رطوبت در تماس و ارتباط نباشند (مانند دیوارهای اتاق خواب) می‌توان از ملات گچ و خاک (به لحاظ صرفه جویی اقتصادی) نیز استفاده نمود.

جذب آب
با توجه به ابعاد و متخلخل بودن بلوک های بتن سبک هبلکس رطوبت و نم توسط این بلوک ها منتقل نمی‌شود.
نکته: در عین اینکه بلوک های هبلکس رطوبت و نم را منتقل نمی کنند ولی در سطح بلوک آب بیشتری را نسبت به مصالح مشابه جذب می‌کند، لذا در زمان استفاده از این بلوک ها باید نکات زیر را رعایت نمود:
1- قبل از اجرا بلوک های هبلکس می‌بایست کاملا خیس شوند.
2- ملات مصرفی را نیز باید با دقت بیشتری تهیه نمود.
3- بعد از اجرا به دیوارها آب داده شود.

اندود گچ و خاک
با توجه به سطح صاف و صیقلی هبلکس نسبت به سایر مصالح (در صورت اجرای صحیح دیوارهای) به اندودی بیش از 1 الی 2 سانتیمتر نیاز نخواهند داشت یعنی در هر طرف 0.5 الی 1 سانتیمتر.

نصب تاسیسات و نما سازی
مانند سایر مصالح می‌باشد و چنانچه به صورت صحیح اجرا شود با مشکلی روبرو نخواهد شد.

 

 

+ نوشته شده توسط جواد عباسی در سه شنبه بیست و هفتم دی 1390 و ساعت 11:8 |

بسياري از اصول اجرائي حاكم بر بتن ريزيهاي معمولي در بتن ريزي با بتن سبــكدانه سازه اي كماكان از اهميت برخوردار است . مسلما" در بتن هاي غير سازه و سبكدانه بسياري از نكات مورد نظر نميتواند با اهميت تلقي شود و عدم رعايت برخي قواعد تا آنجا كه به وزن مخصوص بتن ريخته شده لطمه نزند و آنرا بالا نبرد با اهميت تلقـــي نميشـــود.

اصل پيوستگي و تدوام در بتن ريزي ( عدم ايجاد درز سرد ) ، اصل عدم گيرش يا نزديكي به گيرش در بتن قبل از ريختن و تراكم ، اصل عدم جدا شدگي مواد (نا همگني ) بتن ، اصل رعايت دماي مناسب بتن ريزي ، اصل عدم آلودگي بتن به مواد مضر ، اصل رعايت تراكم صحيح ، اصل رعايت پرداخت صحيح سطح بتن ، اصل انتخاب صحيح اسلامپ با توجه به وضعيت قطعه و وسايل تراكمي موجود ، اصل رعايت و بكارگيري نسبت ها و مقادير صحيح مصالح و پرهيز از مصرف مواد نا مناسب ، و در نهايت اصل عمل آوري صحيح و قالب برداري به موقع و با دقت همواره در اين نوع بتن ريزيها مانند بتن هاي معمولي از اهميت برخوردار مي باشد


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط امیر هوشیار در چهارشنبه بیست و یکم دی 1390 و ساعت 22:50 |

خواص بتن سبک

وزن مخصوص : هر متر مکعب حدود ۶۰۰ کیلو گرم مقاومت فشاری : ۳۰ تا ۳۵ کیلوگرم کارکردن با بتن سبک (هبلکس) بسیار آسان است . مثلا براحتی می توان آنرا اره نمود یا میخ در آن کوبید و یا جای پریز یا کانال عبور سیم برق و لوله آب را در آن بوجود آورد . علاوه بر این بتن سبک در مقابل آتش بسیار مقاوم است و کلیه شرایط سلامت محیط زیست را دارا می باشد .

با توجه به آئین نامه جدید محاسبه ایمنی ساختمانها در برابر زلزله ، بکارگیری مصالح سبک وزن راه حل مناسب و با صرفه در جهت افزایش ایمنی ساختمان می باشد و بلوکهای بتن سبک (هبلکس) تامین کننده این مزیت فنی است . یک متر مکعب بلوک هبلکس حدود ۶۰۰ کیلوگرم وزن دارد که برابر ۸۶۶ عدد آجر به وزن ۱۷۵۰ کیلوگرم می باشد .

بعبارت دیگر یک عدد بلوک ۲۰*۲۵*۵۰ هبلکس مطابق با ۲۶ عدد آجر است در حالیکه وزن آن برابر وزن ۱۰ عدد آجر بوده و یک کارگر براحتی می تواند آن را حمل نماید و سریعا نیز نصب می گردد . ضمنا ملات مصرفی برابر ۲۵% ملات مورد نیاز برای اجرای همان دیوار با آجر بوده و به درصد سیمان کمتری نیز در ملات نیاز دارد . بعنوان مثال : چنانچه برای اجرای یک دیوار با آجر به یکصد کیلوگرم سیمان نیاز باشد همان دیوار در صورت استفاده از بلوکهای هبکلس ۱۵ کیلوگرم سیمان مصرف می کند .

همچنین بارگیری و حمل بلوکهای هبکلس که در قالبهای ۱۵/۳ متر مکعبی بسته بندی می شوند با استفاده از جرثقیل فکی و تریلی کفی براحتی و اقتصادی تر انجام می گردد .

مزایای فنی

سبکی وزن ، عایق در برابر حرارت ، برودت صدا ، استحکام و پایداری در مقابل زلزله و آتش سوزی و بسیاری مزایای دیگر از محاسن بلوکهای هبلکس نسبت به سایر مصالح قدیمی نظیر آجر و سفال می باشد .

مزایای اجرائی

با توجه به ابعاد و سبکی و راحتی نصب بلوکهای هبلکس در همه ضخامتها ، سرعت اجرای هبلکس نسبت به سایر مصالح به ۳ برابر بالغ می گردد .

مزایای اقتصادی

پروژه های ساختمانی با استفاده از بلوک های هبلکس با در نظر گرفتن سرعت اجرا ، به دستمزد کمتری نیاز دارد و همچنین استفاده از هبلکس به سبب مصرف ملات کمتر و نیز کاهش بارهای وارده به سازه بدلیل وزن کم دیوارها که موجب کاهش ابعاد سازه می شود . صرفه جوئی قابل ملاحظه ای را در هزینه مصالح مصرفی موجب می گردد .

عایق بودن هبلکس در برابر گرما و سرما ، علاوه بر صرفه جوئی چشمگیری در فضاهای تاسیساتی و سطح حرارتی برودتی موجب کاهش قابل ملاحظه در مصرف انرژی لازم برای سرمایش و گرمایش ساختمان در آینده خواهد شد . (خصوصا با توجه به روند افزایش قیمت سوخت ) .

به علاوه با توجه به ظوابط اخیر شهر سازی مربوط به اماکن عمومی نظیر هتلها و ادارات مبنی بر جلوگیری از انتشار صدا بین واحدها و اطاقها .

دستورالعمل اجرایی

۱- کادر اجرایی

کار کردن با هبلکس نیاز به تخصص خاصی ندارد . با توجه به ابعاد و سهولت کار با هبلکس ، سرعت اجرا نیز نسبت به آجر و سفال تا دو الی سه برابر افزایش می یابد .

۲- ملات مورد نیاز

همان ماسه و سیمان می باشد و با توجه به اینکه بلوکهای هبلکس یک نوع بتن سبک می باشد و همگونی کاملی با ملات ماسه سیمان دارد می توان نسبت ترکیب را به پنج یا شش به یک تبدیل و در مصرف سیمان صرفه جویی بیشتری نمود در مواردی که تیغه بندیهای مورد اجرا با آب و رطوبت سرکاری نداشته باشند (مثل دیوار اتاق خواب ، کار ، … ) می توان از ملات گچ و خاک (به لحاظ صرفه جویی اقتصادی ) نیز استفاده نمود .

۳- جذب آب

با توجه به ابعاد و متخلخل بودن بلوکهای هبلکس ، نم و رطوبت توسط این بلوکها منتقل نمی شود

نکته مهم : در عین این که بلوکها نم و رطوبت را منتقل نمی کنند ولی در سطح بلوک آب بیشتری را نسبت به مصالح مشابه جذب می کند . لذا در زمان استفاده از این بلوکها باید نکات زیر را رعایت نمود :

اول : قبل از اجرا بلوکها باید کاملا خیس شوند .

دوم : ملات مصرفی را نیز باید با رقت بیشتری تهیه نمود .

سوم : بعد از اجرا در صورت امکان به دیوارها آب داده شود .

۴- اندود گچ و خاک

با توجه به سطح صاف و صیقلی هبلکس نسبت به سایر مصالح ) در صورت اجرای صحیح دیوارها به اندودی بیش از ۱ الی ۲ سانتیمتر نیاز نخواهد بود (یعنی در هر طرف نیم الی یک سانت ).

بشر برای تبادل حرارتی و رطوبتی با محیط خود و به منظور نگهداری خود در برابر شرائط اقلیمی ابتدا از پوشش یا لباس استفاده کرد خصوصیات انواع لباس از نظر فرم و نوع جنس بیانگر و نشاندهنده شرایط اقلیمی متفاوت محیط است . پس از پوشش بدن انسان در اندیشه احداث فضاهای مناسب برای انجام کارهای مختلف بر آمد لذا با امکانات و شرایط موجود اقدام به ساختن بناهای مورد نیاز کرد .

تا چند دهه قبل مصالحی که انسان برای ساختمان سازی در اختیار داشت از نظر انگشتان دست بیشتر نبود وساختمانها با رعایت شرایط آب و هوا و موقعیت جغرافیایی و مصالح موجود در منطقه ساخته می شوند . در ایران خاک رس دستمایه اولیه مصالح ساختمانی بوده است . از شمال ایران تا حاشیه کویر و کرانه خلیج فارس همراه با مصال دیگر مانند سنگ ، چوب ، گچ و آهک مصالح محدودی بودند که با آنها ساختمان بنا می شد . اما در تمام دوران و سالها معماران سعی می کردند که فضای مورد نیاز انسان را به طریقی بسازند که ضمن تامین نیازهای فیزیکی از نظر  نیز متعادل و آرام بخش باشد . در جهان امروز بیش از ۹۰% مصالحی که عرضه می شوند در چند دهه اخیر شناخته و تهیه شده اند . هرکدام از این مصالح به تنهایی دارای خواص فیزیکی و شیمیایی ویژه ای هستند که برای اهداف معینی فراهم شده اند . هر کدام از این مصالح به تنهایی دارای خواص فیزیکی و شیمیایی ویژه ای هستند که برای اهداف معینی فراهم شده اند . مصالح جدید برخوردار از تکنیک پیشرفته تهیه و عرضه به مراتب ارزانتر از مصالح سنتی در درسترس قرا می گیرند و از مقاومت فیزیکی بیشتری نیز برخوردارند . از نظر تنوع و زیبایی نیز این مصالح از مصالح محدود سنتی بیشتر جلب توجه می نمایند . لذا استفاده از آنها در ساختمان موجب بهبود رفاه نسبی انسانها و دوام بیشتر ساختمانها می شود یکی از نکات بسیار ضروری در امر ساختمان مدرن دنیا ، کاهش وزن ساختمان است . این موضوع مسائل اقتصادی بسیاری را شامل می شود که کاهش قیمت مواد اصلی و کاهش هزینه حمل و نقل مصالح از محل تولیبد تا محل ساختمان از جمله آنهاست . از جمله مصالح جدیدی که در کشور ما در ساخت و زیبایی بناهای مسکونی مورد استفاده بسیار قرار گرفته است محصولی از کارخانجات بنای سبک می باشد که هبلکس با بین سبک نامیده می شود . این محصول جدید علاوه بر آن که استحکام و پایداری لازم را در قبال هر گونه آسیب و عوامل خارجی داراست عایق مناسبی در برابر سرما ، گرما و صداست و نسبت به مصالح دیگر بسیار ارزانتر تمام می شود .

این محصول امتیازات ویژه ای نسبت به دیگر مصالح را دارد از جمله این که عایق مناسب حرارتی و صداست ، در برابر فشار مقاوم است ، با ابزار معمولی به آسانی بریده می شود و می توان آن را به هر شکل تراشید ، سوراخ کرد و یا تغییر شکل داد . کارخانجات بنای سبک یکی از عظیم ترین تولید کنندگان ایتونگ در تهران واقع است . تولید کارخانه روزانه ۵۲۰ متر مکعب بلوکهای ساختمانی است که طبق استاندارد (Din) آلمان طبقه بندی شده اند .

بتن سبک یا بتن متخلخل اولین بار در سال (۱۹۲۴) میلادی بوسیله آرشیتکت سوئدی اختراع شد . این محصول هم اکنون در اروپا با نامهای ایتونگ و یا هبل عرضه می شود و بعلت سبکی و استحکام ، دارای مقاومت بالا در برابر زلزله است .

در موقعیت کنونی بتن سبک یا هبلکس بهترین ماده برای ساخت ساختمانهای کوچک و بزرگ مسکونی ، خدماتی ، صنعتی و کشاورزی بویژه در مناطق زلزله خیز می باشد .

هبلکس مخلوطی از سیلیس ، سیمان ، آهک و پودر آلومینیوم درحرارت ۲۰۰ درجه سانتی گراد و فشار ۱۲ اتمسفر در اتوکلاوها پخته و به قطعات مورد نیاز ساختمانی بریده می شود .

سیلیس از مهمترین مواد اولیه بتن سبک برای ساخت هبکلس از معادن داخل کشور تهیه می شود و آهک نیز بصورت فرآوری شده و پخته شده به داخل کارخانه حمل می گردد . در خط تولید بتن سبک یا هبلکس ۳ سیلوی نگهداری مواد اولیه وجود دارد که عبارتند از :

۱- سیلوی سیلیس

۲- سیلوی آهک

۳- سیلوی سیمان

که مواد اولیه پس از نگهداری در این سیلوها به تدریج وارد خط تولید می شوند . سیلیس ، آهک و سیمان بوسیله الواتورهای مخصوص از سطح زیرین سیلوها به داخل آنها منتقل و درمدت زمان مشخص وارد خط تولید می شوند .

در نخستین مرحله از تولید بتن سبک ، مواد اولیه شامل سیلیس و آب در آسیاب شماره (۱) بصورت دوغاب یا گل در آورده می شود و در آسیاب شماره (۲) مواد مورد مصرف شامل سیلیس ، آهک و سیمان بصورت خشک پس از توزین مخلوط می شوند و در واقع دو آسیاب در این مرحله وجود دارد :

آسیاب شماره (۱) یا آسیاب مواد تر

آسیاب شماره (۲) یا مواد خشک

که پس از مخلوط شدن و فرآوری ، مواد به محل قالب ریزی انتقال داده می شوند .

پیش از آنکه مواد به قسمت قالب ریزی انتقال یابند بدقت توزین شده و در میکسرهای مخصوصی در مدت زمان لازم و مشخص مخلوط می شوند . در این بخش ۳ نوع مواد اولیه وجود دارد که توزین نهایی مواد در آنها انجام می شود . هر ۳ نوع مواد شامل آهک ، سیمان و سیلیس در این بخش توزین شده و وارد آسیاب های خشک و تر می شوند مرحله بعدی کار مرحله قالب ریزی مواد است که مواد مخلوط شده در داخل قالبهایی که هر کدام تقریبا ۳ متر معکب گنجایش دارند ریخته میشوند .

مخلوط متناسب از سیلیس ، آهک ، سیمان و آب که با شیوه ای هماهنگ در میکسرها عمل آوری شده است نیمی از حجم قالبها را پر می کند . این مواد پس فعل و انفعالات شیمیایی در زمانی مشخص بصورت قالبهای مورد نظر در می آیند این زمان حدود ۵/۳ساعت به درازا می کشد . اینک زمان آن رسیده است تا قالبهای تولیدی را به خط ریخته گری انتقال دهند . این قالبها بوسیله شیفتر به خط ریخته گری کارخانه برده می شوند تا این مرحله از کار انجام شود . قالبهای تولیدی را بامازوت اندود می کنند تا در مرحله ریخته گری چسبندگی ایجاد نشود .

بدلیل فعل و انفعالات شیمیایی در مرحله قالب ریزی ، مواد اولیه حرارتی حدود ۷۰ درجه سانتی گراد تولید می کنند .

میزان حرارت موجود و آمادگی قالبها برای خط برش بوسیله متخصصان کارخانه اندازه گیری می شود تا پس از اعلام آمادگی قالبها به خط برش منتقل شود .

بعلت تغییراتی که می تواند در مواد اولیه رخ دهد ، این مواد پیش از ورود به خط ، کنترل شده و آزمایش های شیمیایی روی آنها انجام می شود و پس از ورود به خط نیز بنا به کیفیتی که درون قالبها دارد ، تحت آزمایش و کنترل کیفی قرار می گیرند .

در این بخش از کارخانه سطح خارجی قالبها برداشته می شود تا یک سطح هموار و مشخصی از تمام قالبها نمایان شود در این قسمت دیوارهای جانبی قالبها جدا شده و از واگنها جدا می شوند و آنگاه به بخش برش انتقال می یابند . در این بخش پس از دیواره برداری از قالبها ، ابتدا برشهای عرضی به قالبها داده می شود و آنگاه با دستگاههای پیشرفته برش و با دقت و توجه خاص کارکنان و متخصصان کارخانه برشهای طولی قالبها انجام خواهد شد . اندازه برشهای طولی و عرضی قالبها بسته به تقاضای مصرف کنندگان و بازار مصرف آن دارد که به وسیله متخصصان کارخانجات بنای سبک قابل تنظیم خواهد بود .

پس از مرحله برش ، قالبها بر روی واگنهای مخصوصی قرار می گیرند و تا به بخش بلوکی که مرحله پخت قالبهاست انتقال یابد .

قالبهای هبلکس در مرحله پخت وارد اتو کلاوها می شوند و به مدت ۵/۱۳ساعت در حرارت ۲۰۰ درجه سانتی گراد و با فشار ۱۲ اتمسفر پخته و عمل آوری می شوند .

اکنون قالبها با گذشت ۵/۱۳ ساعت در اتوکلاوها و پخت کامل به بخش بار انداز محصولات آماده تحویل انتقال می یابند تا به تدریج به بازار مصرف عرضه شود .

همانگونه که پیش تر گفته شد آنچه که مشخص بارز و شاخص هبلکس یا بتن سبک می باشد ، استحکام لازم ، کاربرد سریع در ساختمان سازی ، سبک و شکل پذیر بودن ، عایق بودن در مقابل سرما ، گرما و صدا ، صرفه جویی در ملات مصرفی و در نهایت ارزان بودن آن در برابر سایر مصالح ساختمانی است و در یک کلام می توان نتیجه گرفت که استفاده از بلوکهای ساختمانی هبلکس وزنی سبک تر ، سرعتی بیشتر ، مصاحلی کمتر و دیگر مسائل مهندسی را بوجود می آورد . در هبلکس به لحاظ داشتن تخلخل عمل تبخیر به آسانی انجام می شود . با توجه به آئین نامه جدید محاسباتی و ایمن سازی ساختمانها در برابر زلزله تنها راه حل صرفه جویی در مقابل کاربرد مصالح و افزایش ایمنی بکارگیری مصالح سبک وزن می باشد که بنای سبک یا هبلکس شاخص این مزایاست .

یک متر مکعب هبلکس۶۰۰ کیلوگرم وزن دارد که برابر با ۱۰۰۰ عدد آجر معمولی به وزن ۲ تن است .

هبلکس پدیده ای نوین در ساختمان سازی است که با توجه به مزایای خاص آن جایگاه ویژه ای در امر مسکن و ساختمان خواهد داشت .

ویژگی های عمده بتن سبک

۱-عامل اقتصادی

سبکی وزن با مقاومت مطلوب فوم بتن با توجه به نوع کاربرد ان به طور کلی به لحاظ اقتصادی مخارج ساختمان را میزان قابل ملاحظه ای کاهش میدهد چون در نتیجه استفاده از ان ، وزن اسکلت فلزی و دیوارها و سقف  کاهش یافته و ضمنا باعث کاهش مخارج فونداسیون و پی در ساختمان می گردد که با توجه به خواص فوق با سبکتر بودن ساختمان نیروی زلزله خسارت کمتری را در صورت وقوع متوجه ان می سازد.

۲-سهولت در حمل و نقل و نصب قطعات پیش ساخته

حمل و نقل قطعات پیش ساخته با بتن سبک هزینه کمتری را نسبت به قطعات بتن در بر داشته و نصب قطعات بعلت سبکی انها بسیار اسان می باشد و هر گونه نازک کاری براحتی روی پوشش بتن سبک قابل اجرا است و ضمنا چسبندگی قابل توجهی با سیمان و گچ دارد.

۳-عایق بودن در برابر گرما .سرما .صدا

بتن سبک به علت پایین بودن وزن مخصوصش یک عایق موثر در مقابل گرما .سرما و صداست .

ضریب انتقال حرارت بتن سبک بین ۰۶۵/۰ تا ۴۳۵/۰ می باشد ( ضریب هدایت بتن معمولی  ۳/۱ تا ۷/۱ می باشد ) استفاده از بتن سبک بعنوان عایق باعث صرفه جویی در استفاده از وسایل گرمازا و سرمازا می گردد.

بتن سبک عایق مناسبی جهت صدا با ضریب زیاد جذب اگوستیک به شمار می رود که در نتیجه بعنوان یک فاکتور رفاهی در جهت جلوگیری از ورود  صداهای اضافی  می باشد که اخیرا مورد توجه طراحان قرار گرفته است.

۴- مقاومت در برابر نفوذ رطوبت و آب

نظر به اینکه بتن سبک در قشرهای سطحی دارای تخلخل فراوان می­باشد در نتیجه شکافهای مویین و درزهای کمتری در سطح ایجاد می­شود و اگر پوشش فوم بتن با ضخامت کافی مورد استفاده قرار گیرد در مقابل خطر نفوذ باران و رطوبت مقاومت مطلوبی خواهد داشت .

۵- مقاومت در مقابل آتش

مقاومت بتن سبک در مقابل آتش فوق العاده می­ باشد .

به طور مثال قطعه ای از نوع بتن سبک با وزن فضایی ۷۰۰ الی ۸۰۰ کیلو گرم در متر مکعب که حداقل ۸ سانتی متر ضخامت داشته باشد به راحتی تا ۱۲۷۰ درجه سانتیگراد را تحمل می­نماید و اصولاً در وزنهای پایین غیر قابل احتراق است .

۶- قابل برش بودن

به دلیل قابل برش بودن با اره نجاری و میخ پذیر بودن آن کارهای سیم کشی و نصب لوازم برقی و تاسیسات خیلی سریع و به راحتی قابل عمل خواهد بود .

کاربرد بتن سبک در ساختمان

۱- شیب بندی پشت بام

بتن سبک با صرفه ترین و محکم ترین مصالح سبکی است که می توان از آن برای پوشش شیب بندی استفاده نمود . نظر به اینکه با دستگاه مخصوص به صورت یکپارچه در محل قابل تهیه و استفاده است می توان مستقیماً روی آن را عایق بندی یا ایزولاسیون نمود .

۲- کف بندی طبقات

به دلیل سبکی وزن بتن سبک و آسان بودن تهیه آن می توان تمامی کف طبقات ، محوطه و بالکن ساختمان را بعد از اتمام کارهای تاسیساتی با آن پوشانده و بلافاصله عملیات بعدی را مستقیماً روی آن انجام داد .

۳- بلوک های غیر باربر سبک

با بلوکهای توپر به ابعاد دلخواه می توان تمامی کار تیغه بندی قسمتهای جدا کننده ساختمان را با استفاده از ملات یا چسب بتن انجام داد . با این نوع بلوک ها علاوه بر این که از سنگین کردن ساختمان جلوگیری می شود عملیات حمل و نصب خیلی سریع انجام می گیرد و دست مزد کمتری هزینه می شود . پس از اجرای دیوار می توان مستقیماً روی آن را گچ نمود . این بلوک ها دارای وزن فضایی بین ۸۰۰ الی ۱۱۰۰ کیلوگرم می باشند .

۴- پانل های جدا کننده یکپارچه جهت محوطه و موارد خاص

جهت ساخت دیوارهای سردخانه ها ، گرم خانه ها و سالن های ضد صدا می توان در محل با قالب بندی ، بتن سبک را به صورت یکپارچه عمودی ریخت . به دلیل ویژگی عمده عایق بودن این نوع بتن جهت عایق بندی سردخانه ها ، گرم خانه ها ، پوشش لوله های حرارتی و برودتی و … کاربرد مهمی دارد . ضمناً به دلیل این که عایق صدا می­باشد برای موتور کارخانه و اتاق های اکوستیک مورد استفاده وسیع قرار می گیرد .

کامپوزیت سیمانی

بتن جدید که « کامپوزیت سیمانی مهندسی » نامیده شده به دلیل عمر طولانی دراز مدت از بتن معمولی ارزان تر است . دانشمندان « دانشگاه میشیگان » گونه جدیدی از بتن مسلح با الیاف ساخته اند که از بتن عادی ۴۰درصد سبک تر و در برابر ترک خوردن ۵۰۰ بار مقاوم تر است .

عملکرد این بتن جدید از یک طرف به دلیل وجود الیاف نازکی است که ۲ درصد حجم ملات بتن را تشکیل می دهد و از طرف دیگر به این خاطر که خود بتن از موادی ساخته شده است که برای ایجاد حداکثر انعطاف پذیری طراحی شده اند .

به گفته دانشمندان  بتن جدید که « کامپوزیت سیمانی مهندسی »نامیده شده ، به دلیل عمر طولانی تر در دراز مدت از بتن معمولی ارزان تر است . به گفته « ویکتورلی » استاد گروه مهندسی سازه« دانشگاه میشیگان » و سرپرست تیم سازنده بتن ، تکنولوژی کامپوزیت سیمانی تا کنون در پروژه هایی در ژاپن ، کره ، سوئیس و ایتالیا به کار گرفته شده است . استفاده از آن در ایالات متحده به نسبت کندتر بوده .

این در حالی است که بتن متعارف دارای مشکلات بسیاری از جمله نداشتن دوام و پایداری ، شکست در اثر بارگذاری شدید و هزینه های تعمیر است .

به گفته «لی » بتن نشکن یا انعطاف پذیر به جز شن درشت از همان مواد تشکیل دهنده بتن معمولی ساخته شده است . بتن نشکن کاملاً شبیه بتن عادی است اما تحت کرنش های بسیار بزرگ ، بتن کامپوزیت سیمانی تغییر شکل می دهد ، این قابلیت از آنجا ناشی می شود که در این نوع بتن ، شبکه الیاف داخلی سیمان قابلیت لغزیدن داشته و در نتیجه انعطاف ناپذیری بتن که باعث تردی و شکنندگی است ، از میان می رود .

امسال برای اولین بار«اداره حمل و نقل میشیگان » برای نوسازی قسمتی از عرشه پل« گرواستریت » بر فراز بزرگراه از کامپوزیت سیمانی استفاده می کند .

دالی از جنس کامپوزیت سیمانی جایگزین یک مفصل انبساطی در این قسمت از پل خواهد شد تا با متصل کردن دالهای بتنی مجاور به هم ، عرشه یکنواخت از بتن بوجود آورد . استفاده از مفصل انبساطی به عرشه بتنی قابلیت حرکت در اثر تغییرات می بخشد . اما در هنگام گیر کردن مفصلها مشکلات زیادی پیش می آید .

دانشمندان انتظاردارند استفاده از کامپوزیت سیمانی باعث صرفه جویی در هزینه ها شود.

اگر چه هنوز مطالعات دراز مدت زیادی برای تایید عملکرد کامپوزیت سیمانی مورد نیاز است، مقایسه های انجام شده در « مرکز سیستمهای پایدار» از « دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست » به همراه گروه « لی » نشان میدهد در یک دوره ۶۰ ساله، استفاده در عرشه پل ، کامپوزیت سیمانی نسبت به بتن عادی ۳۷ درصد ارزانتر است و ۴۰ درصد انرژی کمتری مصرف میکند و باعث کاهش انتشار دی اکسید کربن تا ۳۹ درصد می شود.

برای نخستین بار در کشور بتن غلطکی RCCP با موفقیت اجرا شد

یک شرکت تحقیقاتی بتن توانست بتن غلطکی RCCP که جایگزین مناسبی برای آسفالت می باشد را در شهرستان هشتگرد برای اولین بار با موفقیت اجرا کند

کارشناسان این مرکز درباره نقش و جایگاه بتن های غلطکی RCCP معتقدند که با توجه به مسائل زیست محیطی ناشی از آسفالت در کنار دوام اندک آسفات در برابر تغییرات جوی ، ضربه پذیری و سایش ، موضوع  بتن RCCP  از دهه های گذشته در کشورهای توسعه یافته مورد توجه قرار گرفت به نحوی که در حال حاضر بیش از ۸۰ در صد معابر سواره رو در اغلب کشور های توسعه یافته با استفاده از بتن غلطکی اجرا شده است.

تکنیک ساخت معابر سواره رو در دنیا دستخوش تغییرات وسیعی شده است  و به خاطر واکنش های مختلفی که در مواد نفتی به مرور زمان به وجود میآید ، موضوع تغییر بافت خیابان ها و اتوبان ها جایگزینی RCCP را پیش روی کشور های توسعه یافته قرار داده است و وضعیت امروزی خیابان ها  در کشورهای در حال توسعه در وضعیتی است که ناشی از بی توجهی به فن آوری های جدید است.

لذا باید مدیران  و صاحبان صنایع  برای وارد کردن فن آوری های جدید به هماهنگی برسند ، در غیر این صورت وضعیت نادرست موجود در بخشهای مختلف ادامه خواهد داشت …

دلایل توجه به بتن غلطکی

« همه ساله صدها میلیارد تومان در کشورما برای تامین روکش اسفالت خیابانها هزینه می شود که پس از گذشت یک تا پنج سال این اسفالت مجددا” بایستی تعویض شود، این مساله باعث شکل گیری نارضایتی های وسیعی در بین همه اقشار جامعه شده است . البته ابعاد  فقدان کیفیت اسفالت خیابانها در همین جا به پایان نمی رسد بلکه باعث آبرو ریزی ملی و بین المللی برای صنعت و جامعه مهندسی نیز شده است. »

به گفته محققان، پیچیدگی های بتن غلطکی به مرحله اجرا و دانش فنی تولید منتهی می شود و به نظر می رسد با تجربیاتی که بدست آمده میتوان امروزه گفت که تکنولوژی ساخت خیابان و اتوبان های با دوره دوام بالا نیز در کشور ما بومی شده است، لیکن بایستی ببینیم که مسئولین تا چه حد از این دستاورد استقبال می کنند.

مطلب جالب

بزرگترین بنای ساخته شده با بتن سبک ، یک ساختمان اداری ۵۲ طبقه در تکزاس آمریکا است که ارتفاع این سازه بیش از ۲۰۰ متر می باشد.

پروژه های ساخته شده با هبلکس

در میان هزاران پروژه ای که با بلوکها و یا قطعات پیش ساخته هبلکس در سراسر ایران ساخته شده یا میشوند صورت زیر که حاوی بخشی از پروژه های مزبور به تفکیک نوع ساختمان است گویای استقبال  فراوان و روزافزون از هبلکس در میان سازندگان کشور میباشد.

بیمارستانها

مجتمع پزشکی دکتر بحری ـ بیمارستان کسری ، خیابان الوند ـ پیامبران ، فلکه دوم صادقیه ـ شهریار ، جاده قدیم شمیران ـ طوس ، مطهری ـ امیراعلم ، سعدی ـ آرش ، تهرانپارس ـ بقیه الله الاعظم ، ملاصدرا ـ قلب و عروق ، فاطمی ، مرکز پیوند مغز و اعصاب ، بیمارستان شریعتی ، امیرآباد ـ امیرالمومنین ، ستارخان در تهران ـ بیمارستان امام خمینی ـ باقرخان ـ امام رضا و ۱۷ شهریور در مشهد ـ بیمارستان تأمین اجتماعی در آمل ـ ۶۴ تختخوابی اسد آباد و اکباتان در همدان ـ بیمارستان تأمین اجتماعی رشت ـ بیمارستان تأمین اجتماعی ، چاه بهار ـ بیمارستان تأمین اجتماعی ، مرودشت ـ شیراز ـ بیمارستان تأمین اجتماعی ، جهرم ـ بیمارستان تأمین اجتماعی اهواز ـ ۲۰۰ تختخوابی ارومیه ـ ۵۰۲ تختخوابی بوشهر ـ مرکز پزشکی بیستون کرمانشاه ـ دانشگاه پزشکی گرگان ـ بیمارستان کلیبر ، کلیبر کردستان ـ بیمارستان تأمین اجتماعی اراک ـ بیمارستان افضلی پورکرمان ـ بیمارستان برازجان ـ بیمارستان تأمین اجتماعی ماهشهر ـ بیمارستان تأمین اجتماعی تبریزـ بیمارستان تأمین اجتماعی ورامین ـ بیمارستان تأمین اجتماعی چالوس ـ بیمارستان مرکز قلب تهران ـ بیمارستان پیامبران و……

دانشگاه ها و مراکز آموزشی و فرهنگی

دانشگاه تربیت مدرس ـ دانشگاه امیرکبیر ـ پیام نور ـ صنعتی شریف ـ امام حسین (ع) ـ آزاد اسلامی در تهران ـ مجتمع آموزشی روشنگر ، مجتمع آموزشی فجر ، مجتمع آموزشی شهید مهدوی در تهران ـ دبستان راهنمایی معلم ـ دبستان شهید سلیمانی ـ هفتم تیر ـ کیهان ـ وذین پرور در تهران ـ دبستان امام رضا (ع) در داوود آباد ورامین ـ دانشگاه شهید باهنر کرمان ـ دانشگاه امام رضا (ع) در مشهد ـ مرکز آموزشی فنی و حرفه ای فارس ـ دانشکده دندان پزشکی شیراز ـ دانشکده بهداشت همدان ـ دانشگاه تربیت معلم سبزوار ـ کتابخانه ارشاد اسلامی همدان ـ دانشگاه بوعلی همدان ـ دانشگاه علوم پزشکی زنجان ـ و کلا نوسازی مدارس استان تهران و فارس ـ دانشگاه علوم و فنون ، بابل ـ و شعب مختلف دانشگاه آزاد در سراسر کشور . دانشگاه بقیه الله سپاه پاسداران ـ مکتب امیرالمومنین (ع) ـ مدرسه دخترانه اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) ـ مرکز تحقیقات و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی تهران ـ مرکز پیش دانشگاهی فضیلت و….

ساختمانها و برجهای مسکونی تجاری

در تهران : برجهای آتی ساز (اوین) ـ برج سفید ، پاسداران ـ برج پردیس ، میرداماد ـ برج گلناز ، انتهای آفریقا ـ برج سحر ، مقدس اردبیلی ـ مجتمع مسکونی سعدآباد، تجریش ـ مجتمع مسکونی لاله ، تقاطع مدرس و آفریقا ـ مجتمع بیژن ، میدان محسنی ـ مجتمع مسکونی مفید ، بلوار استاد معین ـ مجتمع مسکونی فراز ، سعادت آباد کوی فراز ـ مجتمع مسکونی کارکنان مخابرات ، پاسداران ـ مجتمع سپند ، آجودانیه ـ مجتمع مسکونی تعاونی صدا وسیما شهرک قدس ـ مجتمع مسکونی شهید شاه آبادی ، تهرانپارس ـ خوابگاه دانشگاه تهران ، امیرآباد شمالی ـ مجتمع تجاری روحی ، بازار بزرگ تهران ، برجهای A S P ـ تعاونی مسکونی جهاد رزمندگان ، تهران تعاونی مسکن جهاد سازندگی تهران ـ هتل ۵ ستاره آزادی در زاهدان ـ پروژه باقلازانو بنیاد شهرک مجلسی ، اصفهان ، شهرک منظریه ، اصفهان ـ شهرک بهارستان ـ مجتمع کارکنان گمرک بندرعباس ـ پروژه روح افزا بنیاد مسکن دماوند ـ بازار بین المللی پردیس ، جزیره کیش ـ هتل بین المللی شیراز . تعاونیهای مسکن تعاونی مسکن نیروی هوائی (تهران) ـ تعاونی مسکن نیروی دریائی (تهران) ـ پروژه هزار واحد مسکونی صنایع دفاع (خاورشهر ) ـ شهرک ناز (فردیس کرج ) ـ اتحادیه تعاونیهای مسکن ایران (اسکان ) تعاونی مسکن چیست سازی ری ـ تعاونی مسکن مخابرات ـ تعاونی مسکن مخابرات اهواز ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ـ تعاونی مسکن نیروی مقاومت بسیج ـ جهاد خانه سازی کرمانشاه ـ هتل بیت الزینب (مشهد) ـ تعاونی مسکن جهاد کشاورزی اراک ـ تعاونی مسکن جهاد دانشگاهی مشهد ـ تعاونی مسکن کارگران پرنیا ـ تعاونی مسکن مالیات بر شرکتها ـ تعاونی مسکن عقیدتی سیاسی ارتش ـ تعاونی مسکن شرکت ملی نفتکش ایران ـ شرکت طرح و گسترش مسکن اجتماعی ـ تعاونی مسکن علوم پزشکی کرمانشاه ـ تعاونی مسکن کارکنان صدا و سیما ـ تعاونی مسکن اصحاب نیکلا دماوند ـ تعاونی مسکن مهندسی ۱۴ ـ تعاونی پرند ـ تعاونی پرند ـ طرح و گسترش مسکن اجتماعی ـ شرکت تعاونی تکسام اهواز = برج کوثر و دهها پروژه در کیانپارس و…..

تأسیسات صنعتی و اداری

ساختمان مرکزی جهاد سازندگی ، خیابان آزادی ـ شرکت خانه سازی سپاه پاسداران ، شهرک پردیس بومهن ـ مرکز خرید سپاه پاسداران تهران ـ مرکز خرید تیراژه ـ مجتمع تجاری میلاد قائم ـ مجتمع بازار فردوسی ـ مجتمع فروشگاه میلاد ـ مجتمع تجاری توحید ـ بانک مرکزی ، تهران ـ بانک ملت طالقانی ـ ساختمان سرپرستی بانک تجارت (آزادی ) ـ پاکسان ، جاده کرج ـ پروژه ابزار و یراق ، خیابان امام خمینی تهران ـ سرپرستی بانک ملی (جنوب) ـ تهران ـ پروژه اداری حفاظت و اطلاعات نیروی انتظامی ـ ماشین نان کرج ـ مؤسسه استاندارد کرج ـ بازارچه حرم عبدالعظیم شهر ری ـ نهاد سرپرست جمهوری ـ ساختمان جدید رادیو ایران ، جام جم ـ سرپرستی بانک ملی خرم آباد ـ سرپرستی بانک ملی یزد ـ سرپرستی بانک ملی زنجان ـ پالایشگاه بندرعباس‌ـ پالایشگاه قطران ، ذوب آهن اصفهان ـ مجتمع طیور ارومیه ـ مرکز صنایع الکترونیک شیراز ـ ساختمان پرورش گیاهان دارویی (وابسته به جهاد دانشگاه ) ـ سد کارون ۳ ایذه ـ سد کوثر ، بهبان‌ـ سردخانه بزرگ شیراز ـ هتل بزرگ شیراز ـ مجتمع تولیدی صنعتی یاسوج ـ تراکتور سازی تبریز ـ ماشین سازی تبریز و نیز طرح ساخت و تکمیل حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) ، کرج ـ پایانه های حمل و نقل کشوری (کرمانشاه ) .

وصدها پروژه کوچک و بزرگ دیگر در سراسر ایران با شناخت بیشتری و بهتر مزایای بتن سبک متخلخل در ساختمان مشتریان پر و پاقرص هبلکس می باشد و…..

شرکتهای انبوه سازی و کارخانجات

شرکت مسکن و عمران قدس رضوی ـ شرکت کاشی کسری ـ برج صبا ـ شرکت راه صنعت ـ شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمان ـ مرکز خرید تیراژه (کیش و عسلویه ) ـ شرکت داروپخش‌ـ شرکت ایرتویا ـ شرکت توکا ـ شرکت ساختمانی تهران جنوب ـ شرکت ساحل ساری ـ شرکت پاسارگاد جنوب ـ گروه پزشکی عرفان غرب ـ شرکت آ.پی.اس ـ شرکت مهندسی ارغوان ـ شرکت مهندسی عمران و انرژی ـ پروژه های قوه قضاییه ـ شرکت کبیرریس تهران ـ صنایع غذایی بلکا شرق ـ شرکت نیک کالا ـ شرکت بتن آجر ـ شرکت نقشه پردازان آسیا ـ شرکت بازرگانی صنعتی تلاش ـ شرکت لاستیک البرز ـ شرکت سرامیک مهبان الیگودرز ـ شرکت محکم سازی ـ شرکت قوطی سازی بعثت ـ شرکت بیمه پارسیان ت شرکت ساختمانهای آموزشی ـ شرکت ساختمانی آیت الله سیستانی (قم) ـ شرکت سازه پردازان (سمنان) ـ مجتمع فرهنگی ، مذهبی مهدیه کرج ـ شرکت کشت و صنعت قارچ سحر ـ شرکت نسیم بروجرد ـ مسجد ابوذر ـ شرکت نمایشگاههای بین المللی کاسپین ـ شرکت سپار ـ شرکت بلند پایه (برج میلاد) ـ بسیج اساتید ـ شرکت میلاد گچ ـ بانک صادرات مرکزی ـ شرکت آباد اسکان (همدان) ـ شرکت پرتو مرصاد الفان ـ شرکت ساختمانی تأسیساتی بانی راه ـ مرکز فقه جهانی ائمه اطهار (قم) ـ سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ـ شرکت قارچ بیتا ـ مجتمع مسکونی تجاری گیس یزد ـ دفتر فنی مهندسی دادگستری خراسان ـ شرکت فرصت (خرم آباد ) ـ شرکت مهندسی صبا نفت ـ زائر سرای مهین (مشهد) ـ مجتمع عظیم آناهیتا (کیش) ـ هتل ارم (کیش) ـ ساختمان سازمان منطقه ی آزاد (کیش)‌ـ مجتمع بزرگ گلف (کیش) ـ هتل تعطیلات (کیش) ـ بازار پردیس (۲) کیش ـ مرکز تجاری کیش ـ بخشی از مجتمع بزرگ مسکونی سارا (کیش) بخشی از مجتمع فرودگاهی (هلیکوپتر کیش) ـ ساختمان سوله و انبار درخت سبز (کیش) ـ قسمتی از مجموعه ورزشی مریم (کیش) ـ نمایندگی ایران خودرو شرکت مهندسی فن آوری ـ معادن و فلزات ـ مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) شرکت سابیر (تونل قمرود ) ـ شرکت قارچ سحر و دهها پروژه در شهرک صدف کیش و…..

برگرفته شده از سایت : http://www.omid-es.blogfa.com

+ نوشته شده توسط محسن آخوندزاده در یکشنبه هجدهم دی 1390 و ساعت 14:33 |

 

 

مسائل اجرائي بتن سبكدانه سازه اي

 

 

زیر نظر استاد:مهندس سجادی

 

کاری از:بهمن بهمنی

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط بهمن بهمني در جمعه شانزدهم دی 1390 و ساعت 23:40 |

پیشگفتار

ازمسائل مهم درامرطراحي وساخت پروژه هاي عمراني وزن سازه به منظورپايداري بهتردربرابرنيروي زلزله است.ازآنجائيكه امروزه تمامي ساختمانها به صورت اسكلت فلزي ويا بتوني اجرامي شوند. پارتيشن ها وديوارهاي داخلي فقط نقش جدا كننده فضا را برعهده دارند وهرچه مصالح بكاررفته شده دراين اجزا سبك ترباشد تاثيرمستقيمي دركاهش وزن سازه دارد.ازاين روجايگزيني آجرهاي هبلكس بجاي آجرهاي معمولي بسيار تا ثيرگذارمي باشد.نكته قابل ذكردرمورد اين آجرها وزن مخصوص شان است.بطوريكه اگراين آجرهارا بر روي سطح آب قراردهيم به ته آب فرونرفته وبرروي سطح آب قرارمیگیرد.اين مطلب بيانگرآن است كه وزن مخصوص اين آجرها از وزن مخصوص آب كمتراست                                                                                                                                    

  خواص بتن سبک ( هبلکس )

وزن مخصوص : هر متر مکعب حدود ۶۰۰ کیلو گرم مقاومت فشاری : ۳۰ تا ۳۵ کیلوگرم کارکردن با بتن سبک (هبلکس) بسیار آسان است . مثلا براحتی می توان آنرا اره نمود یا میخ در آن کوبید و یا جای پریز یا کانال عبور سیم برق و لوله آب را در آن بوجود آورد . علاوه بر این بتن سبک در مقابل آتش بسیار مقاوم است و کلیه شرایط سلامت محیط زیست را دارا می باشد . با توجه به آئین نامه جدید محاسبه ایمنی ساختمانها در برابر زلزله ، بکارگیری مصالح سبک وزن راه حل مناسب و با صرفه در جهت افزایش ایمنی ساختمان می باشد و بلوکهای بتن سبک (هبلکس) تامین کننده این مزیت فنی است . یک متر مکعب بلوک هبلکس حدود ۶۰۰ کیلوگرم وزن دارد که برابر ۸۶۶ عدد آجر به وزن ۱۷۵۰ کیلوگرم می باشد .
بعبارت دیگر یک عدد بلوک ۲۰*۲۵*۵۰ هبلکس مطابق با ۲۶ عدد آجر است در حالیکه وزن آن برابر وزن ۱۰ عدد آجر بوده و یک کارگر براحتی می تواند آن را حمل نماید و سریعا نیز نصب می گردد . ضمنا ملات مصرفی برابر ۲۵% ملات مورد نیاز برای اجرای همان دیوار با آجر بوده و به درصد سیمان کمتری نیز در ملات نیاز دارد . بعنوان مثال : چنانچه برای اجرای یک دیوار با آجر به یکصد کیلوگرم سیمان نیاز باشد همان دیوار در صورت استفاده از بلوکهای هبکلس ۱۵ کیلوگرم سیمان مصرف می کند .
همچنین بارگیری و حمل بلوکهای هبکلس که در قالبهای ۱۵/۳ متر مکعبی بسته بندی می شوند با استفاده از جرثقیل فکی و تریلی کفی براحتی و اقتصادی تر انجام می گرد.................... .

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط محمود عباس زاده در پنجشنبه پانزدهم دی 1390 و ساعت 1:14 |